Menu
Dravce
Obec Dravce
rozšírené vyhľadávanie

VÝZVA NA HODNOTITEĽOV

VÝZVA NA HODNOTITEĽOV

VÝZVA NA HODNOTITEĽOV

Vážení obyvatelia, organizácie, združenia, či inštitúcie a ostatní
aktéri pôsobiaci v regióne MAS LEV, o.z.!

V súvislosti s prípravou hodnotenia podaných Žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(projektov) podaných v súvislosti s 8 . kolom výziev pre implementáciu Integrovanej stratégie
rozvoja územia „LEVočský región perla Spiša ............. a sen sa stane skutočnosťou!“ v rámci
opatrení osi 4 Vám oznamujeme, že i vy môžete byť v tíme hodnotiteľov na základe uchádzania sa

o zaradenie do Výberovej komisie na základe nižšie uvedených požiadaviek.
Výzvy, v rámci ktorej sa odovzdali projekty a budú následne hodnotené sa týkajú tejto tematiky:

Výzva č.21/ PRV/MAS 04: Opatrenie Vzdelávanie a informovanie
Výzva č.22/ PRV/MAS 04: Marketing
Výzva č.23/ PRV/MAS 04: Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Výzva č.24/ PRV/MAS 04: Obnova a rozvoj obcí

Hodnotenie projektov bude prebiehať pravdepodobne 16.11.2012.
Losovanie členovej výberovej komisie uskutoční Správna rada počas jej zasadnutia dňa 09.11.2012.
Hodnoteniu bude predchádzať školenie hodnotiteľov s časovou dotáciou 4 hodiny, čo bude
povinnou podmienkou výkonu činnosti hodnotiteľa;

Práca hodnotiteľa je honorovaná čiastkou, ktorá bola schválená Správnou radou MAS LEV, o. z.

Školenie zabezpečí organizačný garant, vzťahy a vzájomné záväzky s hodnotiteľmi budú zabezpečené
formou zmluvy s organizačným garantom, ktorá bude okrem všeobecných ustanovení obsahovať aj:
-spôsob odmeňovania hodnotiteľa-povinnosti hodnotiteľa-sankcie v prípade porušenia povinností hodnotiteľa (povinnosť vrátiť nakontrahované
prostriedky v prípade, ak sa v procese hodnotenia preukáže spáchanie trestnej činnosti,
ovplyvňovanie hodnotiteľov, porušenie zásad konfliktu záujmov a pod.);
-časové vymedzenie trvania spolupráce-a iné.

Kvalifikačné podmienky pre externého hodnotiteľa a podmienky výkonu činnosti
hodnotiteľa sú stanovené Správnou radou MAS LEV, o.z.

Nominovaní hodnotitelia budú zaradení do databázy externých hodnotiteľov na základe:
a) nominácie inštitúcií v území MAS LEV, o.z., so zaslaním prihlášky,
b) na základe podania prihlášky v zmysle osobného záujmu a preferencií

Losovanie členov výberovej komisie zabezpečujú členovia Správnej rady OZ MAS LEV, o. z. a je
verejné.

Podmienky na hodnotiteľa:

1. Minimálne stredoškolské vzdelanie
-vítané, nie však povinné:

2. Prax v oblasti rozvoja vidieka, regionálneho rozvoja.
3. Minimálne 1-ročná prax s prípravou a/alebo implementáciou a/alebo hodnotením projektov
v oblasti štrukturálnych fondov EÚ, v rámci predvstupovej pomoci SR do EÚ, príp. projektov,
grantov a pod. na regionálnej úrovni (referencie, osvedčenia a pod. preukazujúce prax
s prípravou a/alebo implementáciou a/alebo hodnotením projektov). Nie je podmienkou, ale
výhodou.
4. Prax v oblasti plánovania, riadenia stavieb, architektúry.
5. Prax v oblasti manažovania školení, seminárov, workshopov.
6. Prax v oblasti vzdelávacích a informačných aktivít.
7. Referencie, príp. certifikáty, osvedčenia a pod., preukazujúce účasť na konkrétnych
projektoch implementácie aktivít typu Leader, napr. v rámci predvstupovej pomoci EÚ do SR,
programovacom období 2004 – 2006 (spolupráca s miestnymi akčnými skupinami v rámci
EÚ). Nie je podmienkou, ale výhodou.
8. Certifikáty, diplomy, osvedčenia a pod., preukazujúce vzdelanie v oblasti fondov EÚ
v problematike rozvoja vidieka a/alebo regionálneho rozvoja.
Náležitosti požadované na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov:

• Žiadosť o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov
• Štruktúrovaný životopis
• Nominačný list inštitúcie (ak je relevantné)
• Kópia dokladu o ukončení štúdia
• Ďalšie prílohy (referencie, osvedčenia, certifikáty a pod.)
Každý člen výberovej komisie je pred samotným úkonom hodnotenia následne povinný podpísať
pripravené čestné vyhlásenia:

• Vyhlásenie o zachovaní dôvernosti informácií
• Vyhlásenie o nestrannosti
• Vyhlásenie o zamedzení konfliktu záujmov

Člen výberovej komisie musí spĺňať tieto podmienky vo vzťahu k hodnoteným projektom
(zoznam projektov bude poskytnutý na základe vyžiadania a v čase školenia):

a) nie je konečným prijímateľom – predkladateľom projektu alebo jeho partnerom,
b) nie je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu konečného prijímateľa – predkladateľa


projektu alebo jeho partnera,
c) nie je spoločníkom konečného prijímateľa – predkladateľa projektu alebo jeho partnera,
d) nezúčastnil sa osobne na vypracovaní ŽoNFP (projektu) ako konzultant, poradca, expert, ktorý za úplatu

vypracoval daný projekt, neposkytoval externý manažment (zároveň nie je štatutárnym orgánom, nemá
majetkový podiel v právnickej osobe, ktorá vykonáva externý manažment) v zmysle priameho
realizačného vzťahu k ŽoNFP (projektu), ktorý je založený na zamestnaneckom alebo obchodno
právnom vzťahu a to na základe osobitnej zmluvy (napr. dohoda o vykonaní práce, dohoda o poskytnutí
služby, mandátna zmluva, príkazná zmluva, a pod.) alebo na základe iného zmluvného vzťahu s
konečným prijímateľom – predkladateľom projektu alebo jeho partnerom,

e) nie je blízkou osobou (§ 116 Občianskeho zákonníka) osobe, uvedenej v písm. a) až d),
f) nie je blízkou osobou (§ 116 Občianskeho zákonníka) k víťaznému uchádzačovi na dodávateľa tovarov,
prác alebo služieb v rámci predkladaných projektov,
g) nie je dodávateľom tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom ŽoNFP (projektu).

Žiadosti kandidátov na hodnotiteľa spolu s požadovanými náležitosťami je potrebné zaslať, prípadne
osobne doniesť v termíne do 08.11.2012 v písomnej forme na adresu: Kancelária MAS LEV, o.z.,
Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča, pričom rozhodujúcim pre zaregistrovanie nominácie
bude dátum jej doručenia.

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností ohľadne prihlasovania, či nominácie hodnotiteľov prosím
kontaktujte kanceláriu organizačného garanta:
Kancelária MAS LEV, o.z.
Námestie Majstra Pavla 28
054 01 Levoča

+421 53 46 99 065
+421 53 46 99 066

hradiska@maslev.sk
pjatakova@maslev.sk

S pozdravom V Levoči 31.10.2012

Ing. Andrea Hradiská

predseda MAS LEV, o. z.

Dátum vloženia: 9. 12. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 12. 2012 0:00

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, piatok 19. 7. 2024
zamračené 25 °C 15 °C
sobota 20. 7. zamračené 26/13 °C
nedeľa 21. 7. mierny dážď 21/15 °C
pondelok 22. 7. jasná obloha 27/14 °C

Správa cintorína

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:143
TÝŽDEŇ:881
CELKOM:578303

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na