Menu
Dravce
Obec Dravce
rozšírené vyhľadávanie

Odmeňovanie poslancov OZ

 

Interná smernica

Číslo smernice:    1/2020

OBEC DRAVCE

Číslo výtlačku:           1/1

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OBCE DRAVCE

Spracovateľ:

Schvaľovateľ:

Dátum

schválenia:

Číslo

uznesenia:

Dátum

účinnosti:

M. Tejbusová

Obecné zastupiteľstvo

20.05.2020

08/2020

po schválení

Obecné zastupiteľstvo v Dravciach na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE DRAVCE.

§ 1 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA

 1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Dravce upravujú, v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, odmeňovanie:
 • poslancov obecného zastupiteľstva,
 • členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami.

§ 2

ODMEŇOVANIE POSLANCOV

 1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí, vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie, za výkon funkcie poslanca odmena.
 2. Odmena sa určuje pevnou sumou takto:
 1. za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 15,00 Eur
 2. za účasť na zasadnutí obecnej rady: 7,50 Eur
 3. za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva: 5,00 Eur

Poslancovi patrí odmena za účasť na zasadnutí orgánov obecného zastupiteľstva - avšak len v prípade splnenia podmienky účasti na celom zasadnutí vrátane hlasovania.

 1. Poslancovi patrí odmena za výkon osobitných úloh vo výške:
 1. za plnenie úloh iných, ako je účasť na zasadnutiach orgánov obce a obecného zastupiteľstva, ktorá ale súvisí s výkonom funkcie poslanca (napr. oficiálne zastupovanie, či prezentovanie obce na podujatiach, iná účasť na pracovnom rokovaní a pod.): 7,50 Eur  
 2. za výkon funkcie rečníka na občianskom obrade: 10,00 Eur
 3. za činnosť v prospech obce inú, ako je účasť na zasadnutiach orgánov obce a obecného zastupiteľstva, ktorá ale súvisí s výkonom funkcie poslanca                                  

stanoví obecné zastupiteľstvo uznesením

O priznaní a výške odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

 1. Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia konkrétneho orgánu.
 2. Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z týchto prezenčných listín, ako aj iných podkladov dokumentujúcich konkrétnu činnosť poslanca v súvislosti s plnením jeho funkcie.
 3. Odmeny poslancom budú vyplácané prostredníctvom obecného úradu obce Dravce takto:
 • ročne bezhotovostným prevodom na bankový účet,
 • vo výplatnom termíne za december príslušného kalendárneho roka.
 1. Poslanec obecného zastupiteľstva  je oprávnený vzdať sa odmeny. Vzdanie sa odmeny je potrebné uskutočniť písomne s vlastnoručným podpisom a doručiť do podateľne obecného úradu.
 2. Poslanec, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu má popri nároku na odmenu za výkon funkcie zástupcu starostu tiež nárok na odmeny za výkon funkcie poslanca a odmeny za vykonávanie činností podľa osobitných predpisov v prípade poverenia - a to za rovnakých podmienok ako ostatní poslanci.
 3. Odmeny vyplácané poslancom nesmú u každého poslanca v kalendárnom roku prekročiť jeden mesačný plat starostu obce Dravce bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

U poslancov, ktorí vykonávajú činnosti podľa osobitných predpisov v zmysle § 2 ods.3 týchto zásad sa odmeny vyplácané za výkon týchto činností nezapočítavajú  do maximálnej sumy ročných odmien poslanca.

U zástupcu starostu sa do maximálnej sumy ročných odmien poslanca nezapočítava odmena  za výkon  funkcie zástupcu starostu a ani odmena za výkon činností podľa osobitných predpisov v zmysle § 2 ods. 3 týchto zásad.

§ 3

ODMEŇOVANIE ČLENOV KOMISIÍ OBECNÉHOZASTUPITEĽSTVA,

 KTORÍ NIE SÚ POSLANCAMI

 1. Členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec patrí odmena účasť na zasadnutí orgánov obecného zastupiteľstva, avšak len v prípade splnenia podmienky účasti na celom zasadnutí vrátane hlasovania.
 2. Odmena sa určuje pevnou sumou takto:
 1. za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva: 5,00 Eur
 2. za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva: 5,00 Eur
 3. za účasť na zasadnutí obecnej rady: 5,00 Eur
 4. Člen komisie obecného zastupiteľstva je povinný preukazovať nárok na odmenu tak, že svojim podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia konkrétneho orgánu, potvrdí svoju účasť na uvedených  zasadnutiach.
 5. Odmena je členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec, uhrádzaná na základe prezenčných listín, ako aj iných podkladov dokumentujúcich konkrétnu činnosť člena komisie v súvislosti s plnením jeho funkcie
 6. Odmena členovi komisie je vyplácaná prostredníctvom obecného úradu obce Dravce takto:
 • ročne bezhotovostným prevodom na bankový účet,
 • vo výplatnom termíne za december príslušného kalendárneho roka.
 1. Člen komisie  obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom  je oprávnený vzdať sa  odmeny. Vzdanie sa odmeny je potrebné uskutočniť písomne s vlastnoručným podpisom a doručiť do podateľne obecného úradu.
 2. Odmena členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslanec nesmie    v kalendárnom roku presiahnuť polovicu mesačného  platu starostu obce Dravce v danom kalendárnom roku  bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

§ 4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Dravce boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce Dravce dňa 20.05.2020.
 2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.
 3. Týmto dňom sa zrušujú Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Dravce - interná smernica č. 2/2014 zo dňa 30.12.2014 a to vrátane všetkých dodatkov a doplnení.
 4. Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je možné vykonať iba na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Dravce.

V Dravciach,  dňa 25.05.2020

................................................
Peter Faltin, starosta obce

Sviatok

Meniny má Rudolf, Ralf, Rolf, Rudolfa, Rudolfína

Zajtra má meniny Valér, Apolón, Erich, Verner, Ilma

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, streda 17. 4. 2024
dážď so snehom 10 °C -1 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 6/0 °C
piatok 19. 4. dážď so snehom 9/-2 °C
sobota 20. 4. slabý dážď 8/1 °C

Správa cintorína

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:34
TÝŽDEŇ:280
CELKOM:557431

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na