Menu
Dravce
Obec Dravce
rozšírené vyhľadávanie

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vznik/zánik/zníženie

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Vznik/zánik/zníženie

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Vznik/zánik/zníženie

Kto je povinný platiť poplatok?

Poplatníkom (osobou, ktorá je povinná platiť poplatok) je:

 1. Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť. 
 2. Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie nachádzajúcu sa na území obce.
 3. Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Ak žije viacero osôb v spoločnej domácnosti, môže poplatkovú povinnosť prevziať na seba jeden z nich. Túto povinnosť nesmie plniť alebo za iného prevziať osoba, ktorá sa dlhodobo zdržuje v zahraničí alebo je nezvestná.

Oznamovacia povinnosť voči obci

Poplatník má voči obci oznamovaciu povinnosť. Je povinný obci oznámiť vznik, zánik poplatkovej povinnosti, prípadne zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku. Lehota na splnenie povinnosti je 30 dní a začína plynúť v deň, keď nastali skutočnosti rozhodujúce o vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti.

Je možné žiadať o vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku?

Ak poplatníkovi zanikla poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec mu vráti poplatok alebo jeho pomernú časť.

Obec môže poplatníkovi za určité obdobie, ktoré trvá viac ako 90 dní v priebehu zdaňovacieho obdobia a počas ktorého sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce, poplatok znížiť alebo odpustiť. Podmienky spolu s potrebnými dokladmi na zníženie alebo odpustenie poplatku obec určí vo všeobecne záväznom nariadení.

 1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia v prípade, že poplatník si splní oznamovaciu povinnosť podľa § 80 zákona v zákonom stanovenej lehote a o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti písomne požiada.

 

 1. Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Túto skutočnosť preukáže poplatník najneskôr do 20.12. zdaňovacieho obdobia písomnou žiadosťou a relevantným dokladom:
 • Potvrdením z miestne príslušného úradu (evidencia obyvateľov) o vycestovaní do zahraničia (podľa § 9 zákona č.253/1998   Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri SR.)
 • Potvrdením o dobe pobytu v zariadení na výkon trestu, vo výchovnom zariadení, v zariadení poskytujúcom zdravotnícke a sociálne služby v príslušnom zdaňovacom období
 • Poplatník s trvalým pobytom v obci predloží potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci a potvrdenie o zaplatení poplatku na príslušné zdaňovacie obdobie v mieste prechodného pobytu 
 • Poplatník s trvalým pobytom v obci Dravce, ktorý sa dlhodobo (viac ako 90 dní) zdržuje mimo miesta trvalého pobytu predloží potvrdenie ubytovacieho zariadenia o počte dní, počas ktorých bol poplatník v príslušnom zdaňovacom období ubytovaný v ubytovacom zariadení
 • Poplatník s trvalým pobytom v obci Dravce, ktorý dlhodobo (viac ako 90 dní) pracuje mimo miesta trvalého pobytu a z toho titulu prechodne býva mimo miesta trvalého pobytu predloží potvrdenie zamestnávateľa o skutočne odpracovaných dňoch v príslušnom zdaňovacom období v mieste výkonu práce podľa pracovnej zmluvy spolu s predložením kópie pracovnej zmluvy
 • Potvrdenie školy o návšteve školy s  presným určením počtu dní z evidencie dochádzky v zdaňovacom období  predloží poplatník, ktorý nedochádza do miesta školy denne z miesta trvalého pobytu

 

Dátum vloženia: 7. 1. 2022 10:34
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 1. 2022 10:35
Autor: Správce Webu

Sviatok

Meniny má Iveta, Vadim, Valdemar, Valdemara

Zajtra má meniny Viliam, Vilhelm, Elektra, Elma, Vilhelmína

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 5. 2024
jasná obloha 23 °C 10 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 21/9 °C
streda 29. 5. oblačno 18/9 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 18/9 °C

Správa cintorína

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:28
TÝŽDEŇ:28
CELKOM:565655

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na