Dravce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 3. 2023

Mandátna zmluva

1/2023

2 100,00 EUR

Ing. Ján Kunák

Obec Dravce

6. 3. 2023

Zmluva o službách Environmentálny fond

230223

1 000,00 EUR

CS Consulting International, s.r.o., P. J. Šafárika 377/7, 92701 Šaľa

Obec Dravce

6. 3. 2023

Zmluva o nájme

13022023

525,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Dravce

25. 1. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

2019

57 949,60 EUR

MARO s.r.o.

Obec Dravce

8. 12. 2022

Príloha číslo 1 k Zmluve VSN2012201803

Príloha číslo 1

10 372,99 EUR

ENVI PAK a.s.

Obec Dravce

1. 12. 2022

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

22/36/012/16

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

30. 11. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

2022-0007

10,00 EUR

Obec Dravce

Vanacká Anna

30. 11. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

2022-0006

10,00 EUR

Obec Dravce

Vanacká Anna

30. 11. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

2022-0005

15,00 EUR

Obec Dravce

Vanacká Anna

30. 11. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

2022-0004

15,00 EUR

Obec Dravce

Vanacká Anna

14. 11. 2022

Zmluva

Zmluva - služby technika PO a BOZP

55,00 EUR mesačne

Ing. Letkovičová Mária

Obec Dravce

14. 11. 2022

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Zml. č. 1714/2021/OPR

22 000,00 EUR výška dotácie formou refundácie

Prešovský samosprávny kraj

Obec Dravce

14. 11. 2022

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Zml.č. 2020_MPC_NP_PoP_ZŠ_050

Neuvedené

Obec Dravce

Metodicko- pedagogické centrum

14. 11. 2022

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2 k Zml.č. 2019_MPC_NP_PoP_MŠ_006

0,00 EUR

Obec Dravce

Metodicko- pedagogické centrum

14. 11. 2022

Dohoda o splátkach

Dohoda o splát. č. DOS/KŽP-PO4-SC431-2017-19/H592

4 475,92 EUR suma na vrátenie

Obec Dravce

Ministerstvo životného prostredia SR

14. 11. 2022

Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20200124031 v rámci NP Podpora a zvyšovanie kvality TSP, ITMS2014+:312041Y376 zo dňa 24.01.2020

Dodatok č. N20200124031D01

Neuvedené

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Dravce

4. 11. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

2022-0003

10,00 EUR

Mária Vujčíková

Obec Dravce

3. 11. 2022

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

v zmysle obchod.zákonníka 513/91 Zb.

42,00 EUR

Obec Dravce

RAMAR Export s.r.o., 1. Mája 476, 06101 Spišská Stará Ves

3. 11. 2022

Dohoda

22/36/010/18

Neuvedené

Obec Dravce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

5. 10. 2022

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu

5190058216

40,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Dravce

29. 9. 2022

dohoda o zabezpečovaní podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

22/36/054/296

2 188,80 EUR

Obec Dravce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

14. 9. 2022

Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO

443 9008634

59,37 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Dravce

14. 9. 2022

Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO

443 9008635

124,60 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Dravce

28. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1/2022

2 400,00 EUR

Ing. Daniela Dudová, Levočská 212/10, 05801 Poprad

Obec Dravce

28. 6. 2022

Poistenie žiakov ZŠ Dravce, 07-08/2022

4439008618

44,86 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Dravce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 611