Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
06.11.2012

1280413516

stravný lístok 2013 á 3,00 €

181,00 EUR

Vaša Slovensko s.r.o.

Obec Dravce

06.11.2012

19/2012

spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu sociálneho zariadenia časť : elektroinštaláci

200,00 EUR

Ing. Katarína Polláková

Obec Dravce

06.11.2012

18/2012

školské potreby a pomôcky pre deti MŠ Dravce

49,80 EUR

Vladimír Halcin, Nám. Majstra Pavla 27, 05401 Levoča

Obec Dravce

06.11.2012

20/2012

vývoz VOK z cintorína

0,00 EUR

Technické služby mesta Levoča

Obec Dravce

03.10.2012

1280411961

stravný lístok 2013 á 3,00 €

607,20 EUR

Vaša Slovensko s.r.o.

Obec Dravce

22.08.2012

1280409214

stravný lístok 2012 á 3,00 €

247,20 EUR

Vaša Slovensko s.r.o.

Obec Dravce

22.08.2012

1280407851

stravný lístok 2012 á 3,00 €

547,20 EUR

Vaša Slovensko s.r.o.

Obec Dravce

22.08.2012

17/2012

vývoz VOK z rómskej osady a z cintorína

0,00 EUR

Technické služby mesta Levoča

Obec Dravce

22.08.2012

16/2012

obklad 19 mm/ 116 mm/4 m

0,00 EUR

Tomifa - Plus s.r.o.

Obec Dravce

22.08.2012

15/2012

vývoz VOK z rómskej osady

0,00 EUR

Technické služby mesta Levoča

Obec Dravce

22.08.2012

14/2012

digitálna mapa katastrálneho územia Dravce vo formáte DWG, DXF, DGN. Účel: vypracovanie územného plá

0,00 EUR

Správa katastra v Levoči

Obec Dravce

22.08.2012

13/2012

vytýčenie plynu horná cesta ku ihrisku

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel

Obec Dravce

31.05.2012

1280406583

stravný lístok 2012 á 3,00 €

607,20 EUR

Vaša Slovensko s.r.o.

Obec Dravce

31.05.2012

12/2012

objednávame si vývoz veľkoobjemového kontajnéra

0,00 EUR

Technické služby mesta Levoča

Obec Dravce

31.05.2012

11/2012

verejné obstarávanie - realizáciu procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o VO a

0,00 EUR

JA - SAN s.r.o.

Obec Dravce

31.05.2012

9/2012

v zmysle vnútornej smernice verejného obstarávateľa pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, máj 20

0,00 EUR

JA - SAN s.r.o.

Obec Dravce

31.05.2012

10/2012

pristavenie veľkoobjemového kontajnéra

0,00 EUR

Technické služby mesta Levoča

Obec Dravce

31.05.2012

-

stravný lístok 2012 á 3,00 €

532,20 EUR

Vaša Slovensko s.r.o.

Obec Dravce

04.04.2012

8/2012

vývoz veľkoobjemového kontajnéra z Obce Dravce

0,00 EUR

Technické služby mesta Levoča

Obec Dravce

04.04.2012

VO 1/2012

verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z.z. - porealizačné zameranie trasy trasy výtlačného vo

250,00 EUR

Ing. Ladislav Janičko

Obec Dravce

02.04.2012

7/2012

vývoz veľkoobjemového kontajnéra z cintorína, z rómskej osady a z Bukovinky

0,00 EUR

Technické služby mesta Levoča

Obec Dravce

02.04.2012

1280403999

stravné lístky 2012 á 3,00 €

487,20 EUR

Vaša Slovensko s.r.o.

Obec Dravce

02.04.2012

6/2012

ťahanie žumpy pri KD Dravce

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Dravce

Obec Dravce

02.04.2012

5/2012

polohopisné a výškové zameranie na par. číslo 5 a 14 ako podkladu pre PD miestnej komunikácie a chod

0,00 EUR

Peter Garnek- geodet

Obec Dravce

05.03.2012

5/2012

polohopisné a výškové zameranie na parc. číslo 5, 14 ako podkladu pre PD miestnej komunikácie a chod

0,00 EUR

Peter Garnek- geodet

Obec Dravce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: