Obsah

Archív faktúr, zmluv a objednávok

Faktúry - archiv

Faktúry

Štefan Breja - Brejko, Dravce č .144

DFZ 2011/1, zálohová faktúra, úhrada 06.04.2011, suma 1 900€

DFZ 1.jpg Stiahnuté: 251x | 06.04.2011

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice

DF 2011/81, elektrina 01.03.2011- 31.05.2011, úhrada 05.05.2011, suma 2 572,00€

DF 2011 81.jpg Stiahnuté: 212x | 01.03.2011

Ing. Ladislav Sisák LS, Okružná 770/78, Poprad

DF2011/119, činnosť koordinátora prác v rámci projektu "Program revitalizácie krajiny " úhrada 02.06.2011, suma 1665 €

DF 119.jpg Stiahnuté: 253x | 02.06.2011

Ladislav Kovalčík ml., Slovenská Ves 204

DF 2011/120, pilčícke práce v rámci projektu " Program revitalizácie krajiny", úhrada 06.06.2011, suma 1600 €

DF 120.jpg Stiahnuté: 192x | 06.06.2011

ARPROG a.s., Partizánska 3878/86 A, Poprad

DFI2011/2, rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Dravce, úhrada 06.06.2011, suma 1393,92 €

DFI 2.jpg Stiahnuté: 169x | 06.06.2011

Vaša stravovacia, Rajčianske mýto 1/B, Bratislava

DF2011/139stravné lístky OcU, ZŠ, úhrada 04.07.2011, suma 1228,80

DF 139.jpg Stiahnuté: 170x | 04.07.2011

Ing. Ladislav Sisák LS, Okružná 770/78, Poprad

DF 2011/140, koordinátor prác v rámci projektu " Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011", úhrada 04.07.2011, suma 1665 €

DF 140.jpg Stiahnuté: 196x | 04.07.2011

Ladislav Kovalčík ml., Slovenská Ves 204

DF 2011/141, pilčíske práce "Program revitalizácie krajiny", úhrada 04.07.2011, suma 1600 €

DF 141.jpg Stiahnuté: 187x | 04.07.2011

Jozef Tomečko, Dravce 134

DF 2011/142, zemné práce "Program revitalizácie krajiny", úhrada 11.07.2011, suma 9360 €

DF 142.jpg Stiahnuté: 221x | 11.07.2011

Štefan Breja - Brejko, Dravce č .144

DF 2011/155, záloha na rekonštrukciu vstup na cintorín - schody, úhrada 22.07.2011, suma 3.400 €

DF 154.jpg Stiahnuté: 193x | 22.07.2011

Ladislav Kovalčík ml., Slovenská Ves 204

DF 2011/156,pilčícke práce Program revitalizácie krajiny, úhrada 01.08.2011, suma 1.600 €

DF 156.jpg Stiahnuté: 186x | 01.08.2011

Ing. Ladislav Sisák LS, Okružná 770/78, Poprad

DF 2011/157, činnosť koordinátora Program revitalizácie krajiny, úhrada 01.08.2011, suma 1.665 €

DF 157.jpg Stiahnuté: 237x | 01.08.2011

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice

DF 2011/161, elektrická energia, úhrada 02.08.2011, suma 2.572 €

DF 161.jpg Stiahnuté: 188x | 02.08.2011

JS plus s.r.o., Okružná 879/50, Stará Ľubovňa

DF2011/171, ihličnatá guľatina - program revitalizácie krajiny , suma 1.274,02€, úhrada 15.08.2011

DF 171.jpg Stiahnuté: 173x | 15.08.2011

Jozef Tomečko, Dravce 134

DF 2011/181, zemné práce na realizácii vodozádržných prvkov projekt Program revitalizácie krajiny, suma 6.444 €, úhrada 18.08.2011

DF 184.jpg Stiahnuté: 1528x | 18.08.2011

Stolárska výroba,Marek Kuruc, Dravce č. 17 053 14

DFI 2011/7, výstavba altánku v Bukovinke v rámci realizácie projektu cez MAS Levoča, suma 3.495,99 €, úhrada 31.08.2011

DFI 7.jpg Stiahnuté: 224x | 31.08.2011

Ing. Ladislav Sisák LS, Okružná 770/78, Poprad

DF 2011/188,činnosť koordinátora prác za mesiac 08/2011 v rámci projektu Program revitalizácie krajiny, suma 1.665 €, úhrada 05.09.2011

DF 189.jpg Stiahnuté: 242x | 05.09.2011

Ladislav Kovalčík ml., Slovenská Ves 204

DF 2011/199, pilčícke práce v rámci projektu Program revitalizácie krajiny, suma 1.600 €, úhrada 13.09.2011.

DF 199.jpg Stiahnuté: 192x | 13.09.2011

ARPROG a.s., Partizánska 3878/86 A, Poprad

DFI 2011/4, v zmysle ZoD č. 28/2009 za vykonané stavebné práce podľa potvrdených súpisov prác na stavbe Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Drvace, suma 135.494,17 €, úhrada 22.09.2011

DFI 4.jpg Stiahnuté: 451x | 22.09.2011

Jozef Tomečko, Dravce 134,053 14

DF 2011/210,vykonané zemné práce na realizácii vodozádržných prvkov v rámci Programu revitalizácie krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011, suma 7.092 € úhrada 22.09.2011

DF 210.jpg Stiahnuté: 240x | 22.09.2011

Stránka