Obsah

Archív faktúr, zmluv a objednávok

Faktúry - archiv

Faktúry

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

DF 2011/41, ZŠ plyn, uhradené 02.03.2011, suma 424 €

DF 2011 41.jpg Stiahnuté: 171x | 02.03.2011

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hraničná 662/17, Poprad

Df 2011/42, vodné, uhradené 07.03.2011, suma 411,88 €

DF 2011 42.jpg Stiahnuté: 169x | 07.03.2011

Slovenský ochranný zväz, Rastislavova 3, Bratislava

DF 2011/43, hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu, uhradené 07.03.2011, suma 20,40 €

DF 2011 43.jpg Stiahnuté: 165x | 07.03.2011

ALFA-SBS Štefan Bendžala, Francisciho 18, Levoča

DF 2011/44, ochrana objektu OcU a ZŠ, uhradené 07.03.2011, suma 63,72 €

DF 2011 44.jpg Stiahnuté: 183x | 07.03.2011

Jarmila Kopťárová, Nám. Majstra Pavla 30, Levoča

DF 2011/45, hmotná núdza školské pomôcky MŠ, uhradené 07.03.2011, suma 66,40 €

DF 2011 45.jpg Stiahnuté: 175x | 07.03.2011

MIVA MARKET, spol.s.r.o, Mlynská 1323/13, Smižany

DF 2011/46, ZŠ hmotná núdza školské pomôcky, uhradené 07.03.2011, suma 249 €

DF 2011 46.doc Stiahnuté: 162x | 07.03.2011

T-Com, Námestie slobody 6, Bratislava

DF 2011/47, ZŠ telefón 02/2011, uhradené 11.03.2011, suma 19,54 €

Df 2011 47.jpg Stiahnuté: 173x | 11.03.2011

T-Com, Námestie slobody 6, Bratislava

DF 2011/48, Telefón a internet OcU 02/2011, uhradené 11.03.2011, suma 78,48 €

Df 2011 48.jpg Stiahnuté: 187x | 11.03.2011

Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice

DF 2011/49, ZŠ virtuálna knižnica 02/2011, uhradené 11.03.2011, suma 3,32 €

Df 2011 49.jpg Stiahnuté: 163x | 11.03.2011

NAJ, s.r.o.,Nová Ľubovňa 1, Nová Ľubovňa

DF 2011/50,OcU inštalácia a nastavovanie k IS URBIS,výmery, účtovníctvo, uhradené 11.03.2011, suma 129,12 €

Df 2011 50.jpg Stiahnuté: 184x | 11.03.2011

ESET, spol.s.r.o.,Einsteinova 24, Bratislava

DF 2011/51,OcU licencia PC na 2 roky, uhradené 14.03.2011, suma 40,25 €

Df 2011 51.jpg Stiahnuté: 185x | 14.03.2011

Dopravné značenie Poprad, s.r.o., Levočská 4806/39, Poprad

DF 2011/52, dopravné zančenie, dátum úhrady 16.03.2011, suma 341,28 €

FA 52 2011.jpg Stiahnuté: 176x | 16.03.2011

Podtatranský futbalový zväz, Huszova 12, Poprad

DF 2011/53, vyplácanie rozhodcov pre jarnú časť 2010/2010, úhrada 16.03.2011, suma 297 €

FA 54 2011.jpg Stiahnuté: 196x | 16.03.2011

MILK-AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, Prešov

DF 2011/54, jogurty pre deti ZŠ, úhrada 16.03.2011, suma 11,28 €

FA 54 2011 001.jpg Stiahnuté: 188x | 16.03.2011

MILK-AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, Prešov

DF 2011/55, jorurty ZŠ, úhrada 16.03.2011, suma 11,28 €

FA 55 2011.jpg Stiahnuté: 204x | 16.03.2011

RAABE, Štefanovičova 20, Bratislava

DF 2011/56, vzdelávanie detí s poruchami č.6, úhrada 24.03.2011, suma 37,86 €

FA 56 2011.jpg Stiahnuté: 218x | 24.03.2011

RVC - ZO, Hlavná 188/67, Štrba

DF 2011/57,publikácia účtovníctvo, výkazníctvo a audit SŠ a samospráve, úhrada 24.03.2011, suma 21,00 €

FA 57 2011.jpg Stiahnuté: 184x | 24.03.2011

Dušan Slanina, Družstevná 216/54, Sp.Nová Ves

DF 2011/58,odborná skúška plynového odberného zariadenia úhrada 30.03.2011, suma 105,86 €

FA 58 2011 001.jpg Stiahnuté: 171x | 30.03.2011

Slovenský vodohospodársky podnik, Radičné námestie 8, Banská Štiavnica

DF 2011/59, prenájom vodného toku, úhrada 30.03.2011, suma 1 €

FA 59 2011.jpg Stiahnuté: 185x | 30.03.2011

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava

DF 2011/60,telefón KSP a OcU, úhrada 30.03.2011, suma 75,31 €

FA 60 2011.jpg Stiahnuté: 185x | 30.03.2011

Stránka