Obsah

Archív faktúr, zmluv a objednávok

Faktúry - archiv

Faktúry

ALFA-SBS Štefan Bendžala, Francisciho 18, Levoča

DF 2011/21, ochrana objektu ZŠ, OcU, uhradené 07.02.2011, suma 63,72 €

DF2011 21.jpg Stiahnuté: 191x | 07.02.2011

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice

DF 2011/22, el.energia OcU, uhradené 07.02.2011, suma 31 €

DF2011 22.jpg Stiahnuté: 179x | 07.02.2011

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice

DF 2011/23, el.energia ZŠ, uhradené 07.02.2011, suma 208 €

DF2011 23.jpg Stiahnuté: 190x | 07.02.2011

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice

DF 2011/24, el.energia OcU, kult. dom, verejné osvetlenie, dom smútku,ihrisko, uhradené 07.02.2011, suma 2572 €

DF2011 24.jpg Stiahnuté: 171x | 07.02.2011

MADE spol.s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica

DF 2011/25, informačný systém URBIS, uhradené 07.02.2011, suma 52 €

DF2011 25.jpg Stiahnuté: 179x | 07.02.2011

SAMNET, Farská 9, Nitra

DF 2011/26, členský príspevok informácie o dotáciách a grantoch, uhradené 07.02.2011, suma 32,86 €

DF2011 26.jpg Stiahnuté: 184x | 07.02.2011

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

DF 2011/27, vytýčenie plynovodu v súvislosti so stavbou "Úprava Draveckého potoka", uhradené 07.02.2011, suma 45,28 €

DF2011 27.jpg Stiahnuté: 175x | 07.02.2011

T-Com, Námestie slobody 6, Bratislava

DF 2011/28, vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné k stavbe "Úprava Draveckého potoka", uhradené 07.02.2011, suma 80,40 €

DF2011 28.jpg Stiahnuté: 190x | 07.02.2011

SILCOM MultimediaSK,s.r.o.,Jánošíková 1, Žilina

DF 2011/29, ZŠ učebný materiál- školská multilicencia AJ a matematika, uhradené 09.02.2011, suma 203,40 €

DF2011 29.jpg Stiahnuté: 175x | 09.02.2011

T-Com, Námestie slobody 6, Bratislava

DF 2011/30, telefón a internet OcU 01/2011, uhradené 09.02.2011, suma 103,14 €

DF2011 30.jpg Stiahnuté: 165x | 09.02.2011

T-Com, Námestie slobody 6, Bratislava

DF 2011/31, ZŠ telefón, uhradené 09.02.2011, suma 20,42 €

DF2011 31.jpg Stiahnuté: 187x | 09.02.2011

MILK-AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, Prešov

DF 2011/32, ZŠ Jogurty, uhradené 09.02.2011, suma 11,38 €

DF2011 32.jpg Stiahnuté: 177x | 09.02.2011

MILK-AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, Prešov

DF 2011/33, ZŠ Jogurty, uhradené 09.02.2011, suma 11,38 €

DF2011 33.jpg Stiahnuté: 206x | 09.02.2011

MILK-AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, Prešov

DF 2011/34, ZŠ Jogurty, uhradené 25.02.2011, suma 11,28 €

DF2011 34.jpg Stiahnuté: 172x | 25.02.2011

MILK-AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, Prešov

DF 2011/35, ZŠ Jogurty, uhradené 25.02.2011, suma 11,28 €

DF2011 35.jpg Stiahnuté: 178x | 25.02.2011

Borale, s.r.o.,Lúčna 13, Levoča

DF 2011/36, zabezpečenie inžinierskej činnosti pri zabezpečovaní výstavby pre stavby, uhradené 25.02.2011, suma 896,40 €

DF2011 36.jpg Stiahnuté: 190x | 25.02.2011

Obec Dlhé Stráže, Dlhé Stráže č. 13

DF 2011/37, prenájom kultúrneho domu -farský ples, uhradené 25.02.2011, suma 183 €

DF2011 37.jpg Stiahnuté: 182x | 25.02.2011

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava

DF 2011/38, telefón OcU, telefón komunitné centrum, uhradené 02.03.2011, suma 81,50 €

DF 2011 38.doc Stiahnuté: 163x | 02.03.2011

Vaša stravovacia, Rajčianske mýto 1/B, Bratislava

DF 2011/39, stravné lístky OcU a ZŠ, uhradené 02.03.2011, suma 614,40 €

DF2011 39.jpg Stiahnuté: 174x | 02.03.2011

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26

DF 2011/40, plyn OcU, uhradené 02.03.2011, suma 89 €

DF2011 40.jpg Stiahnuté: 169x | 02.03.2011

Stránka