Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.08.2013

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy

2013 MRKII PO PO 277

0,00 EUR

Metodicko- pedagogické centrum

Obec Dravce

19.08.2013

zmluva o poskytnutí finančného príspevku v roku 2013

-

300,00 EUR

Rimskokatolícky farský úrad v Spišskom Štvrtku

Obec Dravce

19.08.2013

Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na rok 201

-

2 352,00 EUR

MDVRR SR

Obec Dravce

02.07.2013

Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanečj investície do vlastníctva a trvalej prevádzky

ZIO/0248/30800

85 366,00 EUR

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Obec Dravce

21.05.2013

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce

21/§52/2013

1 528,45 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

07.05.2013

Zmluva na poskytnutie služby

-

290,00 EUR

JA-SAN , spol.s.r.o.

Obec Dravce

14.03.2013

Zmluva o poskytnutí príspevku č. ZM/2013/0018

ZM/2013/0018

2 700,00 EUR

Obec Dravce

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

14.03.2013

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

-

575,18 EUR

Obec Dravce

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

21.11.2012

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

18/009/12

19 371,20 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dravce

30.10.2012

Zmluva o dielo

IV/2012

4 787,96 EUR

Rastislav Tomečko

Obec Dravce

30.10.2012

Zmluva o dielo

III/2012

16 986,25 EUR

Miroslav Bašista

Obec Dravce

24.10.2012

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec

13/!52/2012/NP V - 2

1 158,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

22.10.2012

Zmluva o dielo

-

1 304,48 EUR

Stanislav Kočiš - Elektropráce

Obec Dravce

17.10.2012

Zmluva o dielo

II./2012

19 763,17 EUR

Jozef Tomečko

Obec Dravce

17.10.2012

Zmluva o dielo

I./2012

19 371,20 EUR

Jozef Tomečko

Obec Dravce

03.10.2012

Zmluva o vykonaní exekúcie

Z 154/12

0,00 EUR

Mgr. Marcela Zummerová, súdna exekútorka

Obec Dravce

04.09.2012

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu

262/2010-IZ-5.0/V

0,00 EUR

Fond sociálneho rozvoja

Obec Dravce

04.09.2012

Zmluva o dielo

6/2012

7 200,00 EUR

Ing. arch. Viktor Malinovský

Obec Dravce

24.08.2012

Zmluva o pôžičke

-

1 700,00 EUR

Občianske zdruenie MAS LEV o.z.

Obec Dravce

22.08.2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke prác zo dňa 20.07.2012

-

0,00 EUR

Brejko-Štefan Breja

Obec Dravce

22.08.2012

Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností

275

0,00 EUR

Katastrálny úrad v Prešove

Obec Dravce

20.08.2012

Zmluva o dodávke práce

-

3 800,00 EUR

Brejko-Štefan Breja

Obec Dravce

13.08.2012

Zmluva o spolupráci

190/2012-IZ-5.0/V

1 476,22 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Dravce

27.07.2012

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)

18/051/10

44 094,29 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dravce

12.07.2012

Kúpna zmluva

-

357,84 EUR

Obec Dravce

Peter Faltin a Ing. Jana Faltinová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: