Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.12.2015

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda č. 15/36/010/56

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

27.11.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

Dohoda č. 15/36/012/75

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

25.11.2015

Zmluva č. 11249008U03

Zmluva č. 11248008 U03

33 657,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Dravce

22.10.2015

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

10473008 U 02

36 965,25 EUR

Environmentálny fond

Obec Dravce

22.10.2015

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

10762608U01

50 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Dravce

19.10.2015

Dohoda

37/2015/§54-ŠnZ

19 465,56 EUR

Ustredie práce soc.vecí a rodiny

Obec Dravce

14.10.2015

dodatok 1 k Dohode č. 15/36/052/50

-

0,00 EUR

Ustredie práce soc.vecí a rodiny

Obec Dravce

08.10.2015

Zmluva č. 24/POD-ZD2-60/15

24/POD-ZD2-60/15

5 000,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Dravce

02.10.2015

Zmluva o dielo

55/2015

35 428,57 EUR

Slow-Mad Piešťany s.r.o.

Obec Dravce

08.09.2015

dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

-

0,00 EUR

Obec Dravce

Peter Breja

03.09.2015

dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja mietsnej reg.zamestnanosti

15/36/50J/16

6 117,84 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

20.08.2015

Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

15/36/052/532

2 241,60 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

12.08.2015

Kúpna zmluva

-

5 000,00 EUR

Obec Dravce

Peter Breja

30.07.2015

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva

0,00 EUR

Stavmat stavebniny s.r.o.

Obec Dravce

16.07.2015

Kúpna zmluva

-

9 970,00 EUR

Obec Dravce

Adriana Tkáčová,Peter Dlouhý

16.07.2015

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie

-

249,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dravce

16.07.2015

Zmluva o dielo

-

590,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dravce

09.07.2015

Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva trvalej prevádzky

ZIO/0333/30800/0133/

85 076,58 EUR

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Obec Dravce

12.06.2015

Dohoda

5/LE/2015/§12

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

03.06.2015

Dodatok č. 18 k ZoD 7/96 zo dňa 28.05.1996

-

52 631,58 EUR

Arprog a.s. Poprad

Obec Dravce

03.06.2015

Dodatok č. 17

-

52 631,58 EUR

Arprog a.s. Poprad

Obec Dravce

03.06.2015

Dodatok č. DOD/02-2015/401/2014-IZ-4.0

-

1 288,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Dravce

03.06.2015

Zmluva o výpožičke

KRHZ-PO-433-006/2015

0,00 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

Obec Dravce

31.03.2015

dohoda o poskytnutí finančného príspevku

28/2015/ § 54 - VZ

9 734,40 EUR

Ustredie práce soc.vecí a rodiny

Obec Dravce

27.02.2015

Rámcová kúpna zmluva

-

0,00 EUR

KP plus s.r.o.

Obec Dravce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: