Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.03.2018

Zmluva č. ZO-2018-15-01 o poskytovaní služieb

Zmluva č. ZO - 2018-15-01 o poskytovaní služieb

10,00 EUR

NAJ, s.r.o., 1, 06511 Nová Ľubovňa

Obec Dravce

16.03.2018

dodatok č. 1 k zmluve o službách

1/2017-060417

Neuvedené

Peter Baran-CS consulting

Obec Dravce

05.03.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

---

230,00 EUR

Enercom s.r.o.

Obec Dravce

21.02.2018

dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb obci

18/36/052/40

2 169,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

19.02.2018

Zmluva o službách

190218

990,00 EUR

Obec Dravce

Peter Baran-CS consulting

01.02.2018

zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

0

0,00 EUR

NATUR - PACK a.s.

Obec Dravce

29.12.2017

zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

1

Neuvedené

NATUR - PACK a.s.

Obec Dravce

29.12.2017

Zmluva o výkone traktorových prác

-

Neuvedené

DUFART s.r.o.

Obec Dravce

19.12.2017

Dohoda o poskytovaní finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu

17/36/054/128

9 880,22 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

30.11.2017

dohoda uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b bod 4 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

17/36/012/34

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

28.11.2017

zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

-

Neuvedené

Spoločný obecný úrad Levoča

Obec Dravce

15.11.2017

zmluva o dielo

1

22,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Dravce

Obec Dravce

13.11.2017

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

17/36/010/95

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

10.10.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP číslo ZM-SEP-IMRK2-2017-000559 zo dňa 05.02.2017, názov projektu "Materská škola -prístavba" kód projektu v ITM+ " 312061C307"

Dodatok č.1

Neuvedené

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Dravce

22.09.2017

Ukončenie zmluvy o dielo

Z20163219_Z

Neuvedené

PehAS a.s.

Obec Dravce

30.08.2017

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

17/36/052/505

1 243,80 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

22.08.2017

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

ZIO/0307/30800/0133/2017

0,00 EUR

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Obec Dravce

06.07.2017

Dohodapodľa §417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

17/36/012/17

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

04.07.2017

zmluva o poskytnutí prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

37761

3 000,00 EUR

Obec Dravce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

26.06.2017

zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

37761

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dravce

29.05.2017

Zmluva o výkone traktorových prác

zmluva

27,60 EUR

DUFART s.r.o.

Obec Dravce

09.05.2017

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

8000790417

216,36 EUR

SPP,a.s., Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava

Obec Dravce

11.04.2017

dodatok k rámcovej zmluve

1

Neuvedené

Stavmat stavebniny s.r.o.

Obec Dravce

10.04.2017

zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

1

Neuvedené

MADE spol. s r.o., Hronské predmestie 4, 97401 Banská Bystrica

Obec Dravce

10.04.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 100,00 EUR jedentisícstoeur

Ing. Milan Šalata-Energetické audity

Obec Dravce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: