Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.12.2018

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balik

2030031529

20,89 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Dravce

30.11.2018

dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

18/36/012/32

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

23.11.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o poskytovaní služieb spojených s ich užívaním

11/2018

6,00 EUR

Základná škola

Obec Dravce

29.10.2018

Zmluva na výkon činnosti odborného lesného hospodára

-

0,50 EUR

Ing. Vladimír Krak

Obec Dravce

24.10.2018

Zmluva o grantovom účte

-

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Dravce

17.10.2018

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

18/36/010/37

Neuvedené

Obec Dravce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

12.10.2018

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 136/2016

1 č. 136/206

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo

Obec Dravce

08.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MV SR

PHK-OPK1-2018-002173

29 877,65 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Dravce

26.09.2018

Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku

2018_MPC_ŠOVˇ_MŠ_DB_007

Neuvedené

Matérská škola v Dravciach

Metodicko- pedagogické centrum

30.08.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov

KŽP-PO4-SC431-2017-19/H952

334 806,52 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Dravce

24.08.2018

dodatok č. 2 k zmluve D02_SEP-IMRK2-2017-000559

D02_SEP-IMRK2-2017-000559

164 320,61 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Dravce

14.08.2018

Dohoda o zabezpúečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

18/36/052/195

2 169,00 EUR

Obec Dravce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

06.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017

545/2018/OK

500,00 EUR

Obec Dravce

Prešovský samosprávny kraj

31.07.2018

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

--

353,76 EUR

Senior plus n.o.

Obec Dravce

31.07.2018

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

-

353,76 EUR

Senior plus n.o.

Obec Dravce

12.07.2018

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

-

1 500,00 EUR

Ing. Daniela Dudová, Levočská 212/10, 05801 Poprad

Obec Dravce

10.07.2018

kúpna zmluva

001

3 000,00 EUR

Peter Petrovič

Obec Dravce

18.06.2018

Návrh zmluvy zhotovenie diela - stavby

-

163 228,26 EUR

PehAS a.s.

Obec Dravce

07.06.2018

Zmluva o terminovanom úvere č. 80/001/18

80/001/18

100 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Dravce

31.05.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny

5100260457C

Neuvedené

VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Dravce

31.05.2018

Zmluva o poskytnutí nenávzatného finančného príspevku

072PO130208

93 344,70 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dravce

31.05.2018

Dohoda č.18/36/012/17

18/36/012/17

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

24.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

3

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dravce

24.05.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

2

Neuvedené

Spoločný obecný úrad Levoča

Obec Dravce

24.05.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

1

Neuvedené

MADE spol. s r.o., Hronské predmestie 4, 97401 Banská Bystrica

Obec Dravce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: