Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.04.2019

zmluva o službách

090419

1 000,00 EUR

Peter Baran-CS consulting

Obec Dravce

21.03.2019

dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50J zákona č. 5/2004 z.z.

19/36/§50J/9

20 210,04 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

20.03.2019

Zmluva o grantovom účte

-

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dravce

22.02.2019

dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

19/36/052/6

1 850,40 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

21.02.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP

072PO130208

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dravce

20.02.2019

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

KŽP-PO4-SC431-2017-19/H592

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Dravce

31.01.2019

Kúpna zmluva

-

100,00 EUR

Martin Korba

Obec Dravce

21.01.2019

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ZM_SEP-IMRK2-2018-002428

294 448,19 EUR

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Dravce

01.01.2019

Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení zákonov

VSN2012201803

0,00 EUR

ENVI PAK a.s.

Obec Dravce

31.12.2018

Dodatok č. 1

18/36/012/32

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

28.12.2018

dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

1.1.2018

Neuvedené

NATUR - PACK a.s.

Obec Dravce

21.12.2018

Dohoda o ukončení Zmluvy č. 8/2012 o zbere preprave a umiestnení komunálneho odpadu z obce na skládku odpadu

8/2012

Neuvedené

Technické služby mesta Levoča

Obec Dravce

21.12.2018

Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci

-

Neuvedené

Technické služby mesta Levoča

Obec Dravce

18.12.2018

zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Dravce

3/L/2019

Neuvedené

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Dravce

11.12.2018

dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-235198117962

29,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Dravce

06.12.2018

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

1-235007397701

14,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Dravce

06.12.2018

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balik

2030031529

20,89 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Dravce

30.11.2018

dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

18/36/012/32

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

23.11.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o poskytovaní služieb spojených s ich užívaním

11/2018

6,00 EUR

Základná škola

Obec Dravce

29.10.2018

Zmluva na výkon činnosti odborného lesného hospodára

-

0,50 EUR

Ing. Vladimír Krak

Obec Dravce

24.10.2018

Zmluva o grantovom účte

-

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dravce

17.10.2018

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

18/36/010/37

Neuvedené

Obec Dravce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

12.10.2018

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 136/2016

1 č. 136/206

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo

Obec Dravce

08.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MV SR

PHK-OPK1-2018-002173

29 877,65 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Dravce

26.09.2018

Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku

2018_MPC_ŠOVˇ_MŠ_DB_007

Neuvedené

Matérská škola v Dravciach

Metodicko- pedagogické centrum

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: