Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.10.2019

Návrh kúpnej zmluvy

52_KZ_19

13 440,00 EUR

BIOLIFE spol. s r.o., Matúškovská cesta 884, 92400 Galanta

Obec Dravce

25.10.2019

Kúpna zmluva

2018/12/18

21 600,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Obec Dravce

23.10.2019

kúpna zmluva

42_KZ_19

80 394,00 EUR

BIOLIFE spol. s r.o., Matúškovská cesta 884, 92400 Galanta

Obec Dravce

22.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

CEZ ÚV SR 730/2019

8 000,00 EUR

Obec Dravce

Úrad vlády SR

30.09.2019

dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

19/36/010/23

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

11.09.2019

Zmluva o grantovom účte

-

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dravce

09.09.2019

Zmluva o dielo

-

71 997,34 EUR

DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 05901 Spišská Belá

Obec Dravce

30.08.2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160127035 v rámci národného projektu Terénna sociálna práca

N20160127035D02

0,00 EUR

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Dravce

28.08.2019

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

2019_MPC_NP_PoP_MŠ_006

Neuvedené

Metodicko- pedagogické centrum

Obec Dravce

27.08.2019

Návrh zmluvy na zhotovenie diela "Multifunkčné ihrisko v areáli MŠ v obci Dravce "

-

57 959,60 EUR

MARO s.r.o.

Obec Dravce

26.08.2019

Zmluva o službách

260819

990,00 EUR

CS Consulting International, s.r.o., P. J. Šafárika 377, 92701 Šaľa

Obec Dravce

23.08.2019

návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu PO a FO

4439006142

115,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Dravce

20.08.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-Po4-5C431-2017-19/H592

Neuvedené

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Dravce

20.08.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

19/36/052/144

1 850,40 EUR

Obec Dravce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

30.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle PSK VZN č. 57/2017

790/2019/OF

1 700,00 EUR

Obec Dravce

Prešovský samosprávny kraj

22.07.2019

Zmluva o dielo č. K -416-2019

K-416-2019

174 946,37 EUR

Alkon SV s.r.o.

Obec Dravce

15.07.2019

Návrh zmluvy

-

25 000,00 EUR

ALUFER s.r.o., 337

Obec Dravce

28.06.2019

Dodatok č. 1

VK/09/09/068

0,00 EUR

Komenský s.r.o.

Obec Dravce

18.06.2019

Zmluva o službách

180619

500,00 EUR

Peter Baran-CS consulting

Obec Dravce

13.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

499/2019/OK

800,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Dravce

31.05.2019

Dodatok

N20160127035D01

0,00 EUR

Obec Dravce

Implementačná agentúra MPSVR SR

21.05.2019

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

19/36/012/12

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

17.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

39893

3 000,00 EUR

Obec Dravce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

15.05.2019

Zamestnávateľská zmluva

-

0,00 EUR

Wustenrot poisťovňa, a.s.

Obec Dravce

12.04.2019

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 80/002/19

80/002/19

93 344,70 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dravce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: