Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.09.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

3211039

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253, 83103 Bratislava - mestská časť Nové

Obec Dravce

06.09.2021

Zmluva o bežnom účte

-

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Dravce

06.09.2021

Zmluva o grantovom účte

-

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Dravce

31.08.2021

Zmluva o dielo

-

4 999,84 EUR

Andrej Petruš, Dravce 203, 05314 Dravce

Obec Dravce

06.08.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

2021-0004

45,00 EUR

Štefan Garčár

Obec Dravce

04.08.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní auditorských služieb

2

2 400,00 EUR

Ing. Daniela Dudová, Levočská 212/10, 05801 Poprad

Obec Dravce

26.07.2021

Dodatok k Licenčnej zmluve č. U1474/2013

2

200,00 EUR

MADE spol. s r.o., Hronské predmestie 4, 97401 Banská Bystrica

Obec Dravce

06.07.2021

Zmluva o bežnom účte

-

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Dravce

06.07.2021

Zmluva o bežnom účte

---

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Dravce

17.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

2021-0003

10,00 EUR

Veronika Šarišská

Obec Dravce

16.06.2021

Dodatok č 01

01

0,00 EUR

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Dravce

10.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

2021-0002

20,00 EUR

Štefan Špener

Obec Dravce

11.05.2021

Dodatok č. ZK01/VK/09/09/068

ZK01/VK/09/09/068

Neuvedené

Komenský s.r.o.

Obec Dravce

11.05.2021

Dodatok

dodatok č. ZK01/VK/09/09/068

Neuvedené

Komenský s.r.o.

Obec Dravce

16.04.2021

Dohoda o spätných úpravách po užívaní cesty

-

Neuvedené

Lesy SR š.p.

Obec Dravce

29.03.2021

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

21/36/054/24

2 562,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

1

Neuvedené

SR -Štatistický úrad SR

Obec Dravce

09.03.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

2021-0001

100,00 EUR

Frederika Pechová

Obec Dravce

04.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

-

0,00 EUR

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 562/37, 05304 Spišské Podhradie

Obec Dravce

21.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

-

15,00 EUR 15,00/ hodinu

MOM č.45-00329622-A0001

Obec Dravce

14.12.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu

2

0,00 EUR

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Dravce

27.11.2020

Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí NFP

5

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Dravce

26.11.2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

20/36/012/33

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

23.11.2020

Zmluva o výpožičke

-

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Dravce

19.11.2020

Dodatok č. 2 k zmluve

2

26,92 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Dravce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: