Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.04.2021

Dohoda o spätných úpravách po užívaní cesty

-

Neuvedené

Lesy SR š.p.

Obec Dravce

29.03.2021

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

21/36/054/24

2 562,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

1

Neuvedené

SR -Štatistický úrad SR

Obec Dravce

09.03.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

2021-0001

100,00 EUR

Frederika Pechová

Obec Dravce

04.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

-

0,00 EUR

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 562/37, 05304 Spišské Podhradie

Obec Dravce

21.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

-

15,00 EUR 15,00/ hodinu

MOM č.45-00329622-A0001

Obec Dravce

14.12.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu

2

0,00 EUR

Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Dravce

27.11.2020

Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí NFP

5

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Dravce

26.11.2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

20/36/012/33

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

23.11.2020

Zmluva o výpožičke

-

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Dravce

19.11.2020

Dodatok č. 2 k zmluve

2

26,92 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Dravce

13.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/1997

19 942,00 EUR

Ministerstvo financií SR

Obec Dravce

12.11.2020

Zmluva o pôžičke

-

32 000,00 EUR

Peter Faltin

Obec Dravce

11.11.2020

Dodatok č. 1

1

44,26 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Dravce

27.10.2020

Kúpna zmluva

---

68 400,00 EUR

Bagre Spiš s.r.o.

Obec Dravce

27.10.2020

Kúpna zmluvy

-

14 376,00 EUR

Bagre Spiš s.r.o.

Obec Dravce

26.10.2020

dohoda

20/36/010/5

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

21.10.2020

Zmluva o výpožičke

442-035/2020

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Dravce

12.10.2020

Rámcová zmluva

1/2020

Neuvedené

Teheľňa STOVA

Obec Dravce

01.10.2020

Dodatok k zmluve

dodatok

Neuvedené

VSE a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Dravce

22.09.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020-0078

10,00 EUR

Irena Vodžáková

Obec Dravce

22.09.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020-0077

15,00 EUR

Irena Vodžáková

Obec Dravce

21.09.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní auditorských služieb

-

0,00 EUR

Ing. Daniela Dudová

Obec Dravce

03.09.2020

dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

20/36/054/193

1 994,40 EUR

Ustredie práce soc.vecí a rodiny

Obec Dravce

28.08.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190052232

13,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Dravce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: