Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.10.2021

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu dotácie v rámci Programu obnovy dediny

28/POD-703/21

4 749,84 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Dravce

27.10.2021

Dohoda

21/36/012/36

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

26.10.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

2021-0007

15,00 EUR

Mária Vujčíková

Obec Dravce

26.10.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

2021-0006

10,00 EUR

Mária Vujčíková

Obec Dravce

26.10.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

2021-0005

15,00 EUR

Mária Vujčíková

Obec Dravce

18.10.2021

Dohoda

21/36/010/27

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

14.10.2021

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a FO

4419015112

415,40 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Dravce

04.10.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

-

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Dravce

30.09.2021

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190056986

50,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Dravce

24.09.2021

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

21/36/054/282

2 562,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

23.09.2021

Zmluva o dielo

-

118 956,00 EUR

DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 05901 Spišská Belá

Obec Dravce

20.09.2021

Rámcová kúpna zmluva

-

0,00 EUR

INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen

Obec Dravce

20.09.2021

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

-

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Dravce

20.09.2021

Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program

51117/2021

0,00 EUR

Tatranská mliekareň a.s.

Obec Dravce

07.09.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

3211039

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Kutuzovova 253, 83103 Bratislava - mestská časť Nové

Obec Dravce

06.09.2021

Zmluva o bežnom účte

-

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Dravce

06.09.2021

Zmluva o grantovom účte

-

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Dravce

31.08.2021

Návrh poistnej udalosti pre poistenie zodpovednosti za škodu

443 9007404

124,60 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Dravce

31.08.2021

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu

443 9007403

58,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Dravce

31.08.2021

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny

-

0,00 EUR

LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 05951 Poprad

Obec Dravce

31.08.2021

Rámcová kúpna zmluva

2588/2021

0,00 EUR

Tatranská mliekareň a.s.

Obec Dravce

31.08.2021

Zmluva o dielo

-

4 999,84 EUR

Andrej Petruš, Dravce 203, 05314 Dravce

Obec Dravce

10.08.2021

Zmluva č. 1714/2021/OPR o poskytnutí dotácie

1714/2021/OPR

22 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Dravce

06.08.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

2021-0004

45,00 EUR

Štefan Garčár

Obec Dravce

04.08.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní auditorských služieb

2

2 400,00 EUR

Ing. Daniela Dudová, Levočská 212/10, 05801 Poprad

Obec Dravce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: