Navigácia

Obsah

Zrušenie prerokovania zaradenia kokality - Dravčianska stráň do národného zoznamu území európskeho významu Stiahnuté: 12x | 24.09.2021

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3111Dravčianska stráň do národného zoznamu území európskeho významu Stiahnuté: 47x | 26.08.2021

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním Stiahnuté: 19x | 18.08.2021

Verejná vyhláška -Rozhodnutie Stiahnuté: 33x | 15.06.2021

Verejná vyhláška -Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a o upustení od ústneho konania Stiahnuté: 57x | 25.05.2021

Vyhláška o dražbe nehnuteľností Stiahnuté: 41x | 08.04.2021

Verejná vyhláška -Rozhodnutie Stiahnuté: 84x | 19.11.2020

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním Stiahnuté: 91x | 04.09.2020

Rozhodnutie -zamietnutie na obnovu konania v stavebnom konaní Stiahnuté: 294x | 06.11.2019

Verejná vyhláška MDVRR SR rozhodnutie - Diaľnica D1 jánovce- Jablonov Stiahnuté: 322x | 29.10.2015

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 289x | 14.10.2013

Verejná vyhláška zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v uznanom PR Stiahnuté: 272x | 14.10.2013

Verejná vyhláška Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011-2015 Stiahnuté: 268x | 09.09.2013

Zámer predať nehnuteľnosť Stiahnuté: 242x | 09.09.2013

Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Obce Dravce Stiahnuté: 276x | 06.09.2013

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 262x | 14.01.2013

Zadanie - Územný plán Obce Dravce Stiahnuté: 375x | 26.11.2012

Odvolacie konanie Stiahnuté: 273x | 26.11.2012

Verejná vyhláška oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov I Stiahnuté: 249x | 26.11.2012

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania a miestneho zisťovania na stavbu Čistiareň odpadových vôd Dravce Stiahnuté: 263x | 26.11.2012

Stránka