Navigácia

Obsah

OZNAM - Preplácanie príspevku za likvidáciu obsahu žumpy

Typ: ostatné
OZNAM - Preplácanie príspevku za likvidáciu obsahu žumpy
Obec Dravce
Obecný úrad, Dravce č. 27, 053 14 Dravce


O Z N A M

Obecné zastupiteľstvo v Dravciach, dňa 14.12.2012, schválilo pod uznesením číslo 60/2012, že obec :

1/ Príspevok sa poskytne na likvidáciu obsahu žumpy prislúchajúcej k rodinnému domu alebo bytovému domu, ktorej všetci obyvatelia majúci v predmetnej nehnuteľnosti trvalý alebo prechodný pobyt majú uhradené všetky záväzky voči obci, ktoré im vyplývajú z danej legislatívy.
2/ Svoje záväzky musia mať uhradené v termíne predloženia žiadosti o úhradu. Pokiaľ predložia na úhradu doklad s dátumom vykonania likvidácie obsahu žumpy v čase, keď boli dlžníkmi obce, spoluúčasť obce na likvidácii sa nepreplatí. To znamená, že úhrada sa nevykoná spätne po vyrovnaní záväzku.
3/ Požiadavku na preplatenie spoluúčasti obce musia predložiť do 2 mesiacov od vykonania likvidácie.
4/ Preplatenie za predchádzajúci kalendárny rok musí byť uplatnené vždy do 15. Januára roka nasledujúceho.
5/Výška príspevku je fixná 7 Eur na jeden vývoz.

Vytvorené: 14. 12. 2012
Posledná aktualizácia: 14. 12. 2012 00:00
Autor: