Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 5
posledná

Dobrovoľné testovanie obyvateľov Dravce 09.05.2021

Dobrovoľné antigénové testovanie na ochorenie COVID -19 sa uskutoční 09.05.2021. Dňa 02.05.2021 bolo v obci otestovaných 268 obyvateľov, nemali sme pozitívne prípady.

celý text

ostatné, náš tip | 6. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Zoznam mobilných odberových miest antigénnych testov - Covid - 19

viď príloha celý text

ostatné, náš tip | 30. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM - zber TKO

Brantner Nova s.r.o., oznamuje občanom, že plánovaný zber tuhého komunálneho odpadu v pondelok 28.12.2020 nebude a zber tuhého komunálneho odpadu sa presúva na sobotu 26.12.2020. celý text

ostatné, náš tip | 23. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

celoplošné testovanie obyvateľov v obci Dravce

odporúčania k organizácii celý text

ostatné, náš tip | 20. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Zber elektrospotrebičov 19.11.2020

zber elektrospotrebičov celý text

ostatné, náš tip | 13. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Sčítanie obyvateľov domov a bytov- Tlačová správa 15.10.2020

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov
a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania
obyvateľov celý text

ostatné | 4. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy - povinná registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej

povinná registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

tlačová správa SODB 2021

sčítanie obyvateľov domov a bytov - tlačová správa 16.09.2020 celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Sčítanie obyvateľov domov a bytov

tlačová správa v prílohe celý text

ostatné, náš tip | 2. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie

výberové konanie - pedagogický asistent učiteľa
- školský psychológ , špeciálny pedagóg
alebo sociálny pedagóg celý text

ostatné, náš tip | 17. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

výzva okliesnenia a odstránenia stromov

výzva vlastníkov nehnuteľností na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VSD celý text

ostatné, náš tip | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Pokyn riaditeľky ZŠ v Dravciach

Pokyn riaditeľky ZŠ Dravce upravujúci podmienky prevádzky a vnútorného režimu ZŠ platné od 01.06.2020 do 30.06.2020. celý text

ostatné, náš tip | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie MŠ Dravce

platné od 01.06.2020 celý text

ostatné, náš tip | 28. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM odstávka obecného vodovodu

Z technických príčin bude dnes v čase od 21.00 h. do 6.00 h
( 26.05.2020) celková odstávka obecného vodovodu.
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM porucha na vodovode

Z dôvodu poruchy na obecnom vodovode je prerušená dodávka pitnej vody do domácnosti. Domácnosti, ktoré sú prepojené aj na obecný vodovod a aj na svoje studne, skontrolujte si prepojenie, či tam nemáte únik vody. V prípade zistenia poruchy kontaktujte Obecný úrad Dravce.
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné, náš tip | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM VSE

Východoslovenská energetika a.s. oznamuje občanom, že dňa 01.05.2020 a 02.05.2020 budú pracovníci odpisovať stav elektromerov v obci Dravce a v Bukovinke. Prosíme občanov, aby sprístupnili prístup k elektromerom a zatvorili svojich psov. celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Novinky z našej obce do Vášho mobilu 1

Novinky z našej obce do Vášho mobilu

Vzhľadom k súčasnej situácii, viac ako inokedy, všetci potrebujeme aktuálne informácie. Obstarali sme pre Vás inteligentnú aplikáciu do mobilných telefónov a tabletov. Jedná sa o mobilnú aplikáciu V OBRAZE. Dúfame, že Vám táto aplikácia uľahčí orientáciu v aktuálnom dianí vo vašom okolí a ušetrí Vám čas. Táto služba je pre všetkých občanov zdarma.
celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
zápis

Zápis detí do ZŠ Dravce

rodičia vyplnia elektronickú prihlášku celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi- OZNAM

Ochrana pred požiarmi celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM PSK - zmena cestovných poriadkov autobusov

Od pondelka 23.3.2020 na území Prešovského kraja budú autobusy v prímestskej autobusovej doprave premávať v špeciálnom prázdninovom režime. celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Zoznam nových preventívnych opatrení COVID - 19 1

Zoznam nových preventívnych opatrení COVID - 19

Vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia COVID-19 (koronavírus) v krajine mimoriadnu situáciu. Platí od štvrtka, 12.3.2020 od 6.00 h. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom na území SR. celý text

ostatné, náš tip | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM - OBMEDZENIE OSOBNÉHO KONTAKTU

Ako preventívne opatrenia v súvislosti so šírením vírusu COVID 19 žiadame občanov o obmedzenie osobných návštev obecného úradu. Pokiaľ je to možné, využívajte telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu.
Ďakujeme za pochopenie.

celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva pre chodcov

ORPZ z hľadiska zachovávania bezpečnosti cestnej premávky s poukazom na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky t.j. chodcov celý text

ostatné | 28. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dravce za rok 2019

Obec Dravce v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587 /2002 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dravce za rok 2019 je 12,65 %.

Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je 24,00 €/t. celý text

ostatné | 27. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Zber odpadu 2020

rozpis zberu v roku 2020 celý text

ostatné, náš tip | 17. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby do NR SR 2020

Obec Dravce zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou voličov s trvalým pobytom na území obce, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo územia Slovenskej republiky.

obec@obecdravce.sk
celý text

ostatné | 31. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber veľkoobjemového odpadu

Obec Dravce v súlade so zákonom o odpadoch a všeobecne záväzným nariadením obce, zabezpečuje v našej obci zber veľkoobjemového odpadu, ktorý sa uskutoční od
29.10.2019 (do ich naplnenia)

Kontajnery budú pristavené :
• v obci Dravce -pri parku
• v obci Bukovinka -pri autobusovej zastávke
Do veľkoobjemového odpadu je možnosť dávať predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.
Do veľkoobjemového odpadu nepatrí odpad, ktorý je možné odovzdať podľa kalendára zvozu ako triedený separovaný odpad – plasty, papier, sklo, kovy, ďalej sem nepatrí komunálny odpad, nebezpečný odpad, ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy.
Prosíme občanov, aby rešpektovali uvedené pokyny.
celý text

ostatné | 29. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ O D V O L Á V A
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Levoča
od 11.07.2019, 14,00 hod.
celý text

ostatné | 12. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber elektroodpadu

16.07.2019 celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Oznamujeme Vám, že v našej obci sa bude konať kontrola
poprípade orez konárov ktoré okliesňujú elektrické vedenie. celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá
z 5
posledná