Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

Daň z nehnuteľnosti –vznik/zánik/zmeny

Daň z nehnuteľnosti –vznik/zánik/zmeny celý text

ostatné, náš tip | 7. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Daň za psa – vznik/zánik

Daň za psa – vznik/zánik celý text

ostatné, náš tip | 7. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vznik/zánik/zníženie

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Vznik/zánik/zníženie
celý text

ostatné, náš tip | 7. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Zber odpadu 2022

viď príloha celý text

ostatné, náš tip | 20. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Vianočné prianie


ostatné, náš tip | 20. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Pozastavenie vybraných osobných spojov železničnej dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako objednávateľ výkonov v železničnej doprave so Železničnou spoločnosťou Slovensko a.s. celý text

ostatné, náš tip | 20. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM SAD Poprad

SAD Poprad si Vás dovoľuje informovať, že z prevádzkovo technických dôvodov nebude do odvolania od 2.12.2021 vykonaná linka, spoj č.   celý text

ostatné | 1. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Úradné hodiny na obecnom úrade

úradné hodiny celý text

ostatné, náš tip | 25. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Levočská nemocnica očkuje aj neregistrovaných záujemcov

očkovanie celý text

ostatné, náš tip | 9. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM -nepôjdu autobusové linky 09.11.2021

SAD Poprad a.s. dovoľuje si Vás informovať, že z prevádzkovo technických dôvodov nebude dňa 9.11.2021
vykonaná linka celý text

ostatné, náš tip | 8. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Petícia proti optimalizácii siete nemocníc.

Ministerstvo zdravotníctva SR chce urobiť tzv. Komunitnú nemocnicu z nemocnice v Levoči a zrušiť nemocničné oddelenia, kto ešte nepodpísal petíciu proti optimalizácii nemocníc a chce tak urobiť, petícia je na Obecnom úrade Dravce.
celý text

ostatné, náš tip | 2. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Zber elektroodpadu 27.10.2021

zber elektoorodpadu celý text

ostatné, náš tip | 22. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Opatrenia ktoré je potrebné dodržiavať pri chove domácich ošípaných

Zastavme šírenie afrického moru ošípaných celý text

ostatné, náš tip | 18. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Veľkoobjemový odpad -zber

Obec Dravce v súlade so zákonom o odpadoch a všeobecne záväzným nariadením obce, zabezpečuje v našej obci zber veľkoobjemového odpadu, ktorý sa uskutoční od 14.10.2021 (do ich naplnenia) celý text

ostatné, náš tip | 14. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Orálna vakcinácia líšok proti besnote- informácia

Orálna vakcinácia líšok proti besnote sa uskutoční letecky v dňoch 15.10.2021 - 31.10.2021 celý text

ostatné, náš tip | 12. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Zberný dvor

Zberný dvor bude otvorený od októbra 2021. Upozorňujeme občanov, že do zberného dvora podľa pokynov nižšie je možné nosiť len odpad, ktorý nie je možné dať do pravidelného zberu triedeného odpadu (papier, sklo, plasty, kov ) a zberu komunálneho odpadu. celý text

ostatné, náš tip | 27. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o zrušení prerokovania zaradenia lokality - Dravčianska stráň do národného zoznamu území európskeho významu

Vzhľadom na zhoršenie pandemickej situácie MŽP SR oznamuje, že plánované prerokovanie sa neuskutoční. celý text

ostatné, náš tip | 24. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Naplánované prerušenie distribúcie elektriny - OZNAM

Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Bukovinka v termíne 13.10.2021od 11.00h. do 13.30 h.
a v termíne 14.10.2021 od 11.00 h. do 13.30 h. celý text

ostatné, náš tip | 24. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Začiatok školského roka

2.septembra 2021 celý text

ostatné, náš tip | 1. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

16. Majstrovstvá vo varení gulášu

14.08.2021 celý text

ostatné, náš tip | 5. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

VÝBEROVÉ KONANIE v Materskej škole v Dravciach

v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu pedagogický asistent (PA) – 1 úväzok
celý text

ostatné, náš tip | 15. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

výkup papiera 14.07.2021

Spoločnosť Brantner Nova oznamuje občanom,
že dňa 14.07.2021 sa uskutoční v našej obci výkup papiera
a jedlého oleja celý text

ostatné, náš tip | 13. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

2 kolo očkovania

Po úspešnom zrealizovaní prvého kola mobilného očkovania v našej obci organizujeme druhé kolo - 09.07.2021 v čase od 8.00 do 11.00. celý text

ostatné, náš tip | 7. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Zber elektrospotrebičov 08.07.2021

zber elektrospotrebičov celý text

ostatné, náš tip | 2. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 30.06.2021

viď príloha celý text

ostatné, náš tip | 30. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

OZNAM - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

viď príloha celý text

ostatné, náš tip | 28. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Očkovanie

Očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou v Dravciach sa uskutoční v kultúrnom dome Dravce, dňa 05.06.2021 v sobotu v čase od 8.00 h. do 11.00 h. celý text

ostatné, náš tip | 2. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Sčítanie obyvateľov v roku 2021 - SODB 2021

V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, upozorňujeme obyvateľov, že ak si obyvateľ nesplní svoju povinnosť sčítať sa, podľa zákona o sčítaní v roku 2021 sa dopustí správneho deliktu, za ktorý mu môže obec uložiť pokutu do výšky 250 €. celý text

ostatné, náš tip | 27. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

výzva VSD

výzva na vykonanie výrubu /okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení celý text

ostatné, náš tip | 25. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

prerušenie distribúcie elektriny 23.06.2021

plánované prerušenie elektriny celý text

ostatné, náš tip | 25. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 6
posledná