Navigácia

Obsah

Súčasnosť

Súčasnosť

SúčasnosťDravce ležia na hlavnej ceste č. 18 z Levoče do Popradu asi 8 km od Levoče. V minulosti spomínaná cesta prechádzala jedine obcou. V hornej časti obce na historickom moste sa nachádzala najnebezpečnejšia cestná zákruta bývalého okresu Spišská Nová Ves, ktorá bola príčinou veľmi mnohých aj tragicky končiacich dopravných nehôd. Cesta bola frekventovaná ľuďmi, zvieratami a hospodárskou činnosťou občanov. Jazda v ktoromkoľvek čase a ročnom období bola nebezpečná, i hoci bola pomalá. Viac desaťročí sa uvažovalo o obchádzke. Výstava novej cesty mimo obce sa však realizovala až v rokoch 1981 až 1985 na úseku spred Draviec po odbočku na Dlhé Strážne v dĺžke asi 3,4 km.

 

 SúčasnosťNadmorská výška v strede obce je 648 m, v Bukovinke 700 m a chotár leží v rozmedzí od 554 do 871 m nad morom. Obec leží na južných svahoch Levočských vrchov v doline potoka Bicír. Pred severnými vetrami je chránená kopcami Hruška a Pikovský vrch. Tieto kopce sú čiastočne zalesnené. Oveľa viac lesov je v okolí Bukovinky, kde prevládajú smreky a jedle. Lesné porasty sú popretkávané pasienkami. Najviac ornej pôdy je v južnej časti chotára.

 

V súčasnosti má obec okolo 740 obyvateľov a hospodári na katastri o rozlohe 1296 ha.