Dravce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakt

Adresa úradu: 

Obec Dravce
Dravce č. 27
053 14 Dravce

Starosta obce: Bc. Peter Faltin

Správa daní a poplatkov, evidencia obyvateľov: PhDr. Romana Kašperová

Účtovníctvo, majetok, refundácie (OcÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ): Mgr. Dominika Bileková

Mzdy a odvody, personalistika (OcÚ, ZŠ, MŠ, ŠJ): Bc. Mária Tejbusová