Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.08.2019

Zmluva o službách

260819

990,00 EUR

CS Consulting International, s.r.o., P. J. Šafárika 377, 92701 Šaľa

Obec Dravce

23.08.2019

návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu PO a FO

4439006142

115,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Dravce

20.08.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-Po4-5C431-2017-19/H592

Neuvedené

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Dravce

20.08.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

19/36/052/144

1 850,40 EUR

Obec Dravce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

30.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle PSK VZN č. 57/2017

790/2019/OF

1 700,00 EUR

Obec Dravce

Prešovský samosprávny kraj

22.07.2019

Zmluva o dielo č. K -416-2019

K-416-2019

174 946,37 EUR

Alkon SV s.r.o.

Obec Dravce

15.07.2019

Návrh zmluvy

-

25 000,00 EUR

ALUFER s.r.o., 337

Obec Dravce

28.06.2019

Dodatok č. 1

VK/09/09/068

0,00 EUR

Komenský s.r.o.

Obec Dravce

18.06.2019

Zmluva o službách

180619

500,00 EUR

Peter Baran-CS consulting

Obec Dravce

13.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

499/2019/OK

800,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Dravce

31.05.2019

Dodatok

N20160127035D01

0,00 EUR

Obec Dravce

Implementačná agentúra MPSVR SR

21.05.2019

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

19/36/012/12

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

17.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

39893

3 000,00 EUR

Obec Dravce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

15.05.2019

Zamestnávateľská zmluva

-

0,00 EUR

Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 82522 Bratislava 26

Obec Dravce

12.04.2019

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 80/002/19

80/002/19

93 344,70 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Dravce

09.04.2019

zmluva o službách

090419

1 000,00 EUR

Peter Baran-CS consulting

Obec Dravce

21.03.2019

dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50J zákona č. 5/2004 z.z.

19/36/§50J/9

20 210,04 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

20.03.2019

Zmluva o grantovom účte

-

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Dravce

22.02.2019

dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

19/36/052/6

1 850,40 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

21.02.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP

072PO130208

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dravce

20.02.2019

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

KŽP-PO4-SC431-2017-19/H592

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Dravce

31.01.2019

Kúpna zmluva

-

100,00 EUR

Martin Korba

Obec Dravce

21.01.2019

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ZM_SEP-IMRK2-2018-002428

294 448,19 EUR

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Dravce

01.01.2019

Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení zákonov

VSN2012201803

0,00 EUR

ENVI PAK a.s.

Obec Dravce

31.12.2018

Dodatok č. 1

18/36/012/32

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: