Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.04.2020

DF2020/66

verejný rozhlas - odmena za verejný prenos 2020

38,40 EUR

Slovgram

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/65

Ocú/TSP - telefón

106,34 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/64

preprava traktora po trase Dravce - Galanta a späť

696,00 EUR

Beton Pumpy Spiš s.r.o.

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/63

Knihy Čarovný Spiš

902,00 EUR

CBS spol.s.r.o.

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/62

Ocú - tlačivá Potvrdenie o pobyte

22,22 EUR

Centrum polygrafických služieb, Sklabinská, 83106 Bratislava - mestská časť Rača

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/61

KD - el. energia 02/2020

112,08 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/60

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci "Výzvy číslo V. P HaZZ 2019" - 2 splátka

600,00 EUR

CS Consulting International, s.r.o., P. J. Šafárika 377, 92701 Šaľa

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/59

MŠ - výmena 10 ks WC v objekte

2 220,00 EUR

TerMo, s.r.o., Hlavná, 08256 Pečovská Nová Ves

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/58

posypová soľ na miestne komunuikácie a doska na nástenku

44,38 EUR

Teheľňa Stova spol.s.r.o.

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/57

cementový poter na opravu miestnych komunikácií

4,64 EUR

Teheľňa Stova spol.s.r.o.

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/56

VO - el. energia 02/2020

90,92 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/55

KD - el. energia 02/2020

512,57 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/54

stravné lístky 02/2020

879,64 EUR

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/53

Ocú/ZŠ telefón 02/2020

109,75 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/52

vodné 02/2020

1 853,14 EUR

Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/51

ťahanie žúmp

517,20 EUR

CXDX Slovakia s.r.o.

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/50

ZŠ - školské pomôcky pre žiakov v HN

232,40 EUR

MIVA Market spol.s.r.o.

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/49

likvidácia odpadových vôd na ČOV

104,16 EUR

Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/48

Ocú - príručka Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020

33,00 EUR

Regionalno vzdelávacie centrum

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/47

Ocú/Zš - ochrana objektov 02/2020

63,72 EUR

Alfa SBS Štefan Bendžala

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/46

Ocú/ZŠ - plyn 03/2020

261,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/45

tko 02/2020

1 072,37 EUR

Brantner Nova s.r.o.

Obec Dravce

08.04.2020

DF2020/44

Knihy Čarovný Spiš

1 100,00 EUR

CBS spol.s.r.o.

Obec Dravce

08.04.2020

DFO2020/7

AČ - úrazové poistenie 03-08/2020

13,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Dravce

08.04.2020

DFO2020/6

Povinné zmluvné poistenie - traktor

47,40 EUR

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova, 81360 Bratislava

Obec Dravce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: