Obsah

Archív faktúr, zmluv a objednávok

Faktúry - archiv

Faktúry

Ing. Ladislav Sisák LS, Okružná 770/78, Poprad

DF 2011/ 217, koordinátor prác v rámci projektu Program revital. krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 za mesiac september, suma 1.665 € úhrada 03.10.2011

DF 217.jpg Stiahnuté: 154x | 03.10.2011

Ladislav Kovalčík ml., Slovenská Ves 204

DF 2011/218, pilčícke práce v rámci projektu Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011, suma 1.665 €, úhrada 05.10.2011

DF 218.jpg Stiahnuté: 133x | 05.10.2011

Vaša stravovacia, Rajčianske mýto 1/B, Bratislava

DF 2011/221, stravné lístky, suma 1.075,20 €, úhrada 17.10.2011

DF 221.jpg Stiahnuté: 123x | 17.10.2011

Jozef Tomečko, Dravce 134,053 14

Df 2011/231, vykonané zemné práce na realizácii vodozádržných prvkov v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011, suma 7.470 €, úhrada 14.10.2011

DF 231.jpg Stiahnuté: 165x | 14.10.2011

HES-COMGEO spol. s r. o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica

DF 2011/232, vypracovanie projektu Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí pre rok 2011, suma 2.700 €, úhrada 14.10.2011

DF 232.jpg Stiahnuté: 134x | 14.10.2011

Ladislav Kovalčík ml., Slovenská Ves 204

DF 2011/246, pilčícke práce v rámci projektu Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011, suma 1.600 € úhrada 02.11.2011

DF 246.jpg Stiahnuté: 131x | 02.11.2011

Ing. Ladislav Sisák LS, Okružná 770/78, Poprad

DF 2011/247 činnosť koordinátora prác v rámci projektu Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011, suma 1.665 €, úhrada 02.11.2011

DF 247.jpg Stiahnuté: 167x | 02.11.2011

Vaša stravovacia, Rajčianske mýto 1/B, Bratislava

DF 2011/249, stravné lístky ZŠ, OcU, suma 1.228 €, úhrada 28.10.2011

DF 2011 249.jpg Stiahnuté: 128x | 28.10.2011

Jozef Tomečko, Dravce 134,053 14

DF 2011/250, zemné práce na realizácii vodozádržných prvkov projekt "Program revitalizácie krajiny", suma 7.308 €, úhrada 02.11.2011

DF 2011 250.jpg Stiahnuté: 155x | 02.11.2011

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice

DF 2011/259, energia, suma 2.572 €, úhrada 04.11.2011

DF 2011 260.jpg Stiahnuté: 127x | 04.11.2011

RRAL Moyzesova 196, Liptovský Hrádok

DF 2011/267, mapové podklady a vektorové mapy porealizačné zameranie " Program revitalizácie krajiny " suma 5.470 €, úhrada 09.11.2011

DF 2011 267.jpg Stiahnuté: 125x | 09.11.2011

KONEX elektro, spol. s.r.o, Rastislavova 7, Košice

DF 2011/275, údržba VO a MŠ, suma 1.467,80 €, úhrada 09.11.2011

DF 275 2011.doc Stiahnuté: 108x | 09.11.2011

Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, Levoča

DF 2011/284,uskladnenie odpadu na skládke Kúdelník, suma 2.144,93 €, úhrada 09.12.2011

DF 2011 284.jpg Stiahnuté: 130x | 09.12.2011

Stránka