Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0032

10,00 EUR

Anna Kožíková

Obec Dravce

27.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0031

10,00 EUR

Ján Kožík

Obec Dravce

27.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0030

15,00 EUR

Ján Kožík

Obec Dravce

27.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0029

10,00 EUR

Ján Bendžala

Obec Dravce

27.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0028

10,00 EUR

Anna Podolinská

Obec Dravce

27.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0027

15,00 EUR

Margita Šofrancová

Obec Dravce

26.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0026

10,00 EUR

Mária Škovirová

Obec Dravce

26.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0025

10,00 EUR

Mária Škovirová

Obec Dravce

26.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0024

10,00 EUR

Mária Škovirová

Obec Dravce

26.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0023

10,00 EUR

Mária Škovirová

Obec Dravce

26.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0022

10,00 EUR

Mária Škovirová

Obec Dravce

26.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0021

15,00 EUR

Mária Škovirová

Obec Dravce

26.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0020

15,00 EUR

Mária Bendžalová

Obec Dravce

26.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0019

10,00 EUR

Mária Bendžalová

Obec Dravce

25.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0018

30,00 EUR

Angela Vodžáková

Obec Dravce

25.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0017

10,00 EUR

Peter Bužňák

Obec Dravce

25.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0016

30,00 EUR

Peter Bužňák

Obec Dravce

22.11.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Dravce

3/L/2019

0,00 EUR

Brantner Nova s.r.o.

Obec Dravce

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0015

10,00 EUR

Magdaléna Gajdošová

Obec Dravce

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0014

15,00 EUR

Magdaléna Gajdošová

Obec Dravce

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0013

15,00 EUR

Anna Fuchsová

Obec Dravce

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0012

10,00 EUR

Anna Fuchsová

Obec Dravce

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0011

10,00 EUR

Martina Jozefčáková

Obec Dravce

19.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0010

10,00 EUR

Štefan Petrovič

Obec Dravce

18.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0009

10,00 EUR

Mariana Garčárová

Obec Dravce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: