Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.02.2017

Dodatok č. 1 k Dhode

Dodatok č. 1 k dohode č. 16/36/052/594

Neuvedené

Ustredie práce soc.vecí a rodiny

Obec Dlhé Stráže

06.02.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

164 320,61 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Dravce

01.02.2017

Zmluva č. 02/2017/OH

Zmluva č. 02/2017/OH

398,33 EUR

Technické služby mesta Levoča

Obec Dravce

04.01.2017

Zmluva

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dravce

29.12.2016

dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda č. 16/36/010/22

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

21.12.2016

Nájomná zmluva č. 197/2016

Nájomná zmluva

307,44 EUR

Poľnohospodárske družstvo

Obec Dravce

08.12.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve

1

0,00 EUR

Ing. Daniela Dudová

Obec Dravce

01.12.2016

Zmluva o dielo o zimnej údržbe komunikácii

Zmluva o dielo

22,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo

Obec Dravce

24.11.2016

Rámcova zmluva o poskytovaní služieb

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb

1 000,00 EUR

Energia plus s.r.o.

Obec Dravce

16.11.2016

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Zmluva 11973108U03

67 017,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Dravce

08.10.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

1

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Dravce

30.09.2016

dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda č. 16/36/012/41

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

26.08.2016

Dohoda číslo 16/36/052/594

Dohoda

403,20 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

08.08.2016

Zmluva o službách 080816

Zmluva o službách

990,00 EUR

Peter Baran-CS consulting

Obec Dravce

01.08.2016

zmluva o prenájme nebytových priestorov

-

0,00 EUR

Matérská škola v Dravciach

Obec Dravce

01.08.2016

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 142/2016

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č. 142/2016

0,00 EUR

H+EKO spol.s.r.o.

Obec Dravce

28.07.2016

Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb

---

200,00 EUR

Make Technology s.r.o.

Obec Dravce

20.07.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

9 970,00 EUR

Maroš Kožík

Obec Dravce

01.06.2016

Dohoda č. 16/36/012/22

Dohoda

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

26.05.2016

Dohoda o podmienkách vykonávania menších obecných služieb pre obec

16/36/012/22

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

04.05.2016

Zmluva

zmluva o poskytovan auditorských služieb í

1 500,00 EUR

Ing. Daniela Dudová

Obec Dravce

19.04.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

11 058,30 EUR

Matúš Glodžák

Obec Dravce

30.03.2016

Dohoda o úhrade záväzkov voči PFZ

1

Neuvedené

Obec Dravce

Podtatranský futbalový zväz

30.03.2016

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Magio Internet

-

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Dravce

30.03.2016

Dohoda o úhrade záväzkov klubu voči SFZ

-

Neuvedené

SFZ Slovenský futbalový zväz

Obec Dravce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: