Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.02.2014

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

-

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

18.02.2014

zmluva o dielo

-

2 800,00 EUR

Ing. Marek Feling

Obec Dravce

05.02.2014

Kúpna zmluva

-

8 800,00 EUR

Ing. Martin Ličko

Obec Dravce

27.01.2014

Kúpna zmluva

-

11 812,80 EUR

Belhoz, s.r.o.

Obec Dravce

21.01.2014

Zmluva na poskytnutie služby

-

620,00 EUR

JA-SAN , spol.s.r.o.

Obec Dravce

15.01.2014

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

400137

10 134,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dravce

07.01.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MVSR na podporu kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriazneivýchsituácií

-

4 100,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Dravce

30.12.2013

Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MVSR

-

3 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Dravce

16.12.2013

Dodatok k dohode o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

27.11.2013

Dodatok č. DOD/01-2013/190/2012-IZ-5.0/V

190/2012-IZ-5.0/V

1 581,72 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Dravce

25.11.2013

Zmluva o posksytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR na rok 2013

PHZ-OPK1-2013/002218

8 835,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Dravce

13.11.2013

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy ( B)

18/028/13

19 763,17 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dravce

12.11.2013

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecnch služieb pre obec

28/§52/2013/NP VAOTP

2 143,80 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

14.10.2013

Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií do správy a trvalej prevádzky

ZIO/0323/30800/0133/

23 643,30 EUR

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Obec Dravce

14.10.2013

Kúpna zmluva

30201/KZ-041/2013/Dr

339,60 EUR

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Obec Dravce

02.09.2013

Kúpna zmluva

-

3 000,00 EUR

Tomáš Tomečko

Obec Dravce

02.09.2013

Kúpna zmluva

-

1 553,76 EUR

Peter Škovira

Obec Dravce

26.08.2013

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy

2013 MRKII PO PO 277

0,00 EUR

Metodicko- pedagogické centrum

Obec Dravce

19.08.2013

zmluva o poskytnutí finančného príspevku v roku 2013

-

300,00 EUR

Rimskokatolícky farský úrad v Spišskom Štvrtku

Obec Dravce

19.08.2013

Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na rok 201

-

2 352,00 EUR

MDVRR SR

Obec Dravce

02.07.2013

Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanečj investície do vlastníctva a trvalej prevádzky

ZIO/0248/30800

85 366,00 EUR

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Obec Dravce

21.05.2013

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce

21/§52/2013

1 528,45 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

07.05.2013

Zmluva na poskytnutie služby

-

290,00 EUR

JA-SAN , spol.s.r.o.

Obec Dravce

14.03.2013

Zmluva o poskytnutí príspevku č. ZM/2013/0018

ZM/2013/0018

2 700,00 EUR

Obec Dravce

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

14.03.2013

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

-

575,18 EUR

Obec Dravce

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: