Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.04.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

11 058,30 EUR

Matúš Glodžák

Obec Dravce

30.03.2016

Dohoda o úhrade záväzkov voči PFZ

1

Neuvedené

Obec Dravce

Podtatranský futbalový zväz

30.03.2016

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Magio Internet

-

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Dravce

30.03.2016

Dohoda o úhrade záväzkov klubu voči SFZ

-

Neuvedené

SFZ Slovenský futbalový zväz

Obec Dravce

28.03.2016

zmluva

26371

1 699,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dravce

22.03.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

943,00 EUR

Ladislav Valos

Obec Dravce

07.03.2016

Dodatok č. 1 k dohode č. 15/36/50J/16

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

01.03.2016

Zmluva o spolupráci

N20160301002

507,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Dravce

26.02.2016

dohoda číslo 16/36/052/19

Dohoda

806,40 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

24.02.2016

Dodatok č. 1 k dohode č. 37/2015/§54-ŠnZ

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

03.02.2016

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

Zmluva o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Dravce

02.02.2016

Zmluva o dielo

Z20161462_Z

88 920,00 EUR

PehAS a.s.

Obec Dravce

27.01.2016

Zmluva o spolupráci

N20160127035

1 704,31 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Dravce

17.12.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

Zmluva o pripojení k Informačnému systému

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Dravce

16.12.2015

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Zmluva

1 700,00 EUR

Ing. Daniela Dudová

Obec Dravce

15.12.2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

5 700,00 EUR

Ing. arcg. Ján Katuščák

Obec Dravce

15.12.2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

3 780,00 EUR

Ing. arcg. Ján Katuščák

Obec Dravce

15.12.2015

Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora

Mandátna zmluva

1 200,00 EUR

INPRO Poprad s.r.o.

Obec Dravce

15.12.2015

Zmluva o spolupráci Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Zmluva o spolupráci

1 704,31 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Dravce

08.12.2015

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

1 800,00 EUR

Octigon a.s.

Obec Dravce

07.12.2015

Mándátna zmluva na výkon činností spojených s verejným obstarávaním

Mandátna zmluva

2 450,00 EUR

Tenter & Development s.r.o.

Obec Dravce

01.12.2015

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda č. 15/36/010/56

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

27.11.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

Dohoda č. 15/36/012/75

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

25.11.2015

Zmluva č. 11249008U03

Zmluva č. 11248008 U03

33 657,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Dravce

22.10.2015

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

10473008 U 02

36 965,25 EUR

Environmentálny fond

Obec Dravce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: