Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.01.2019

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ZM_SEP-IMRK2-2018-002428

294 448,19 EUR

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Dravce

01.01.2019

Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení zákonov

VSN2012201803

0,00 EUR

ENVI PAK a.s.

Obec Dravce

31.12.2018

Dodatok č. 1

18/36/012/32

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

28.12.2018

dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

1.1.2018

Neuvedené

NATUR - PACK a.s.

Obec Dravce

21.12.2018

Dohoda o ukončení Zmluvy č. 8/2012 o zbere preprave a umiestnení komunálneho odpadu z obce na skládku odpadu

8/2012

Neuvedené

Technické služby mesta Levoča

Obec Dravce

21.12.2018

Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci

-

Neuvedené

Technické služby mesta Levoča

Obec Dravce

18.12.2018

zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Dravce

3/L/2019

Neuvedené

Brantner Nova s.r.o.

Obec Dravce

11.12.2018

dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-235198117962

29,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Dravce

06.12.2018

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

1-235007397701

14,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Dravce

06.12.2018

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balik

2030031529

20,89 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Dravce

30.11.2018

dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

18/36/012/32

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

23.11.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o poskytovaní služieb spojených s ich užívaním

11/2018

6,00 EUR

Základná škola

Obec Dravce

29.10.2018

Zmluva na výkon činnosti odborného lesného hospodára

-

0,50 EUR

Ing. Vladimír Krak

Obec Dravce

24.10.2018

Zmluva o grantovom účte

-

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dravce

17.10.2018

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

18/36/010/37

Neuvedené

Obec Dravce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

12.10.2018

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 136/2016

1 č. 136/206

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo

Obec Dravce

08.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MV SR

PHK-OPK1-2018-002173

29 877,65 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Dravce

26.09.2018

Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku

2018_MPC_ŠOVˇ_MŠ_DB_007

Neuvedené

Matérská škola v Dravciach

Metodicko- pedagogické centrum

30.08.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov

KŽP-PO4-SC431-2017-19/H952

334 806,52 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Dravce

24.08.2018

dodatok č. 2 k zmluve D02_SEP-IMRK2-2017-000559

D02_SEP-IMRK2-2017-000559

164 320,61 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Dravce

14.08.2018

Dohoda o zabezpúečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

18/36/052/195

2 169,00 EUR

Obec Dravce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

06.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017

545/2018/OK

500,00 EUR

Obec Dravce

Prešovský samosprávny kraj

31.07.2018

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

--

353,76 EUR

Senior plus n.o.

Obec Dravce

31.07.2018

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

-

353,76 EUR

Senior plus n.o.

Obec Dravce

12.07.2018

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

-

1 500,00 EUR

Ing. Daniela Dudová

Obec Dravce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: