Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.07.2019

Návrh zmluvy

-

25 000,00 EUR

ALUFER s.r.o., 337

Obec Dravce

28.06.2019

Dodatok č. 1

VK/09/09/068

0,00 EUR

Komenský s.r.o.

Obec Dravce

18.06.2019

Zmluva o službách

180619

500,00 EUR

Peter Baran-CS consulting

Obec Dravce

13.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

499/2019/OK

800,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Dravce

31.05.2019

Dodatok

N20160127035D01

0,00 EUR

Obec Dravce

Implementačná agentúra MPSVR SR

21.05.2019

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

19/36/012/12

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

17.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

39893

3 000,00 EUR

Obec Dravce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

15.05.2019

Zamestnávateľská zmluva

-

0,00 EUR

Wustenrot poisťovňa, a.s.

Obec Dravce

12.04.2019

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 80/002/19

80/002/19

93 344,70 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dravce

09.04.2019

zmluva o službách

090419

1 000,00 EUR

Peter Baran-CS consulting

Obec Dravce

21.03.2019

dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50J zákona č. 5/2004 z.z.

19/36/§50J/9

20 210,04 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

20.03.2019

Zmluva o grantovom účte

-

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dravce

22.02.2019

dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

19/36/052/6

1 850,40 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

21.02.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP

072PO130208

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Dravce

20.02.2019

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

KŽP-PO4-SC431-2017-19/H592

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Dravce

31.01.2019

Kúpna zmluva

-

100,00 EUR

Martin Korba

Obec Dravce

21.01.2019

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ZM_SEP-IMRK2-2018-002428

294 448,19 EUR

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Dravce

01.01.2019

Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení zákonov

VSN2012201803

0,00 EUR

ENVI PAK a.s.

Obec Dravce

31.12.2018

Dodatok č. 1

18/36/012/32

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

28.12.2018

dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

1.1.2018

Neuvedené

NATUR - PACK a.s.

Obec Dravce

21.12.2018

Dohoda o ukončení Zmluvy č. 8/2012 o zbere preprave a umiestnení komunálneho odpadu z obce na skládku odpadu

8/2012

Neuvedené

Technické služby mesta Levoča

Obec Dravce

21.12.2018

Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci

-

Neuvedené

Technické služby mesta Levoča

Obec Dravce

18.12.2018

zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Dravce

3/L/2019

Neuvedené

Brantner Nova s.r.o.

Obec Dravce

11.12.2018

dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-235198117962

29,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Dravce

06.12.2018

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

1-235007397701

14,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Dravce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: