Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0016

30,00 EUR

Peter Bužňák

Obec Dravce

22.11.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Dravce

3/L/2019

0,00 EUR

Brantner Nova s.r.o.

Obec Dravce

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0015

10,00 EUR

Magdaléna Gajdošová

Obec Dravce

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0014

15,00 EUR

Magdaléna Gajdošová

Obec Dravce

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0013

15,00 EUR

Anna Fuchsová

Obec Dravce

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0012

10,00 EUR

Anna Fuchsová

Obec Dravce

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0011

10,00 EUR

Martina Jozefčáková

Obec Dravce

19.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0010

10,00 EUR

Štefan Petrovič

Obec Dravce

18.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0009

10,00 EUR

Mariana Garčárová

Obec Dravce

18.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0008

10,00 EUR

Mariana Garčárová

Obec Dravce

18.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0007

10,00 EUR

Mariana Garčárová

Obec Dravce

18.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0006

15,00 EUR

Mariana Garčárová

Obec Dravce

18.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0005

15,00 EUR

Mariana Garčárová

Obec Dravce

11.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0004

15,00 EUR

Magdaléna Chraščová

Obec Dravce

11.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019-0003

10,00 EUR

Magdaléna Chraščová

Obec Dravce

11.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

20190002

15,00 EUR

Magdaléna Chraščová

Obec Dravce

04.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

20190001

10,00 EUR

Mgr.Romana Kašperová

Obec Dravce

30.10.2019

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

140467 08U02

70 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Dravce

29.10.2019

Návrh kúpnej zmluvy

52_KZ_19

13 440,00 EUR

BIOLIFE spol.s.r.o.

Obec Dravce

25.10.2019

Kúpna zmluva

2018/12/18

21 600,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Obec Dravce

23.10.2019

kúpna zmluva

42_KZ_19

80 394,00 EUR

BIOLIFE spol.s.r.o.

Obec Dravce

22.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

CEZ ÚV SR 730/2019

8 000,00 EUR

Obec Dravce

Úrad vlády SR

30.09.2019

dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

19/36/010/23

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Dravce

11.09.2019

Zmluva o grantovom účte

-

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dravce

09.09.2019

Zmluva o dielo

-

71 997,34 EUR

DARUS stav s.r.o.

Obec Dravce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: