Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 23. 1. 2020
1 °C -3 °C
piatok 24. 1. 0/-5 °C
sobota 25. 1. 0/-5 °C
nedeľa 26. 1. 0/-4 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 221
TÝŽDEŇ: 1101
CELKOM: 202626

Navigácia

Obsah

Všeobecne zaväzné nariadenia

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dravce o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia č. 2/2009 Stiahnuté: 79x

VZN 2/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2011 Stiahnuté: 126x

VZN 1/2010 o ochrane ovzdušia Stiahnuté: 123x

Dodatok č. 1 k VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 131x

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN č. 3 /2015 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Dravce Stiahnuté: 194x

Návrh VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Dravce Stiahnuté: 106x

Návrh VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dravce Stiahnuté: 105x

Návrh VZN č. 3/2014 o miesnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 111x

Návrh Dopnku č. 1/2014 Stiahnuté: 107x

Návrh VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dravce a miestnej časti Bukovinka Stiahnuté: 462x

Návrh VZN o zrušení ZŠ a MŠ v Dravciach a zriadení ZŠ s MŠ v Dravciach Stiahnuté: 113x

Návrh VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne v Dravciach, centier voľného času na rok 2013 Stiahnuté: 117x

Návrh VZN č. 2/2013 o o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 113x

Stránka