Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 23. 1. 2020
1 °C -3 °C
piatok 24. 1. 0/-5 °C
sobota 25. 1. 0/-5 °C
nedeľa 26. 1. 0/-4 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 220
TÝŽDEŇ: 1100
CELKOM: 202625

Navigácia

Obsah

Všeobecne zaväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dravce Stiahnuté: 158x

Návrh VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dravce Stiahnuté: 137x

VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dravce Stiahnuté: 155x

VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Dravce Stiahnuté: 141x

VZN č. 3 /2015 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Dravce Stiahnuté: 158x

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dravce č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 187x

VZN č. 1/2014 obce Dravce ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dravce Stiahnuté: 141x

Doplnok č. 2/2014 k VZN č. 2/2013 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 135x

Doplnok č. 1/2014 k VZNo poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu v obci Dravce Stiahnuté: 134x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dravce o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 2/2013 Stiahnuté: 137x

VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne v Dravciach, centier voľného času na rok 2013 Stiahnuté: 134x

VZN 2/2012 o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne v Dravciach na rok 2012 Stiahnuté: 138x

VZN 3/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác Stiahnuté: 136x

VZN o miestnych daniach a miestnom popl.za komunálne odpady Stiahnuté: 141x

Dodatok č. 1 k VZN o poskytnutí opatrovateľstkej služby Stiahnuté: 124x

VZN 01/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu v obci Dravce Stiahnuté: 133x

VZN 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2012 Stiahnuté: 139x

VZN 5/2011 o vylepovaní plagátov Stiahnuté: 128x

VZN 4/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb Stiahnuté: 130x

VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 123x

Stránka