Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 4
ďalší posledná

Pokyn riaditeľky ZŠ v Dravciach

Pokyn riaditeľky ZŠ Dravce upravujúci podmienky prevádzky a vnútorného režimu ZŠ platné od 01.06.2020 do 30.06.2020. celý text

ostatné, náš tip | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM - Preplácanie príspevku za likvidáciu obsahu žumpy

OZNAM - Preplácanie príspevku za likvidáciu obsahu žumpy celý text

ostatné | 14. 12. 2012 | Autor:

Zadanie - Územný plán obce Dravce

zverejnený v časti dokumenty /verejné vyhlášky celý text

ostatné | 9. 12. 2012 | Autor:

VÝZVA NA HODNOTITEĽOV

VÝZVA NA HODNOTITEĽOV celý text

ostatné | 9. 12. 2012 | Autor:
#

Projekt Detský sen - ihrisko s atmosférou

Vďaka podpore európskych fondov Programu rozvoja vidieka systémom finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka implementovaných cez Poľnohospodársku platobnú agentúru a Miestnu akčnú skupinu Lev boli vyslyšané mamičky v našej obci, ktorým chýbalo detské ihrisko, kde by sa deti mohli bezpečne vyšantiť v podnetovo bohatšom prostredí na farby, lepšiu koncentráciu, pestrejšie podmienky pre hru ako sú tradičné uzavreté priestory.
Obec získala nové atraktívne miesto, ktoré pozdvihlo jej úroveň. Deti priestor na hry zamerané ma fyzickú aktivitu. Architektonické riešenie detského ihriska pozostáva z certifikovaných drevených hracích prvkov. Je dôležité, aby sa deti nehrali na ulici, ale aby pre svoje hry mali bezpečný priestor. celý text

ostatné | 9. 7. 2012 | Autor:

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania a miestne zisťovanie

Na stavbu Čistiareň odpadových vôd Dravce - SO 03 Prístupová komunikácia, SO 04 NN prípojka k ČOV, SO 05 Oplotenie a terénne úpravy
celý dokument nájdete v časti Dokumenty - Verejné vyhlášky celý text

ostatné | 9. 5. 2012 | Autor:
#

Projekt "Dravce ako vzor" realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR

Projekt "Dravce ako vzor" realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR
V novembri 2010 sa s finančnou dotáciou pre projekt s názvom „ Dravce ako vzor“ podporenou Úradom splnomocnenca vlády celý text

ostatné | 19. 11. 2010 | Autor:
#

Tento projekt bol podporený zo štátneho rozpočtu SR

S aktívnou podporou Euroregiónu Tatry sme osadili informačné tabule, ktoré návštevníkom obce i domácim povedia viac o nás a našej histórii. Euroregión Tatry pomohol nielen s informačnými tabuľami, ale aj s lavičkami pre unavených pútnikov a úpravou verejného priestranstva hlavne v Bukovinke. Na jar obec bude pokračovať. Zameriame sa hlavne na verejný priestor v Bukovinke, ktorý ozeleníme novou výsadbou drevín. celý text

ostatné | 9. 5. 2010 | Autor:
prvá
z 4
ďalší posledná