Aktuálne počasie

dnes, utorok 17. 9. 2019
18 °C 8 °C
streda 18. 9. 12/3 °C
štvrtok 19. 9. 10/2 °C
piatok 20. 9. 11/2 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 49
TÝŽDEŇ: 285
CELKOM: 167156

Navigácia

Obsah

Všeobecne zaväzné nariadenia

VZN č. 1/2014 obce Dravce ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dravce Stiahnuté: 129x

Doplnok č. 2/2014 k VZN č. 2/2013 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 122x

Doplnok č. 1/2014 k VZNo poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu v obci Dravce Stiahnuté: 118x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dravce o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 2/2013 Stiahnuté: 124x

VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne v Dravciach, centier voľného času na rok 2013 Stiahnuté: 125x

VZN 2/2012 o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne v Dravciach na rok 2012 Stiahnuté: 127x

VZN 3/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác Stiahnuté: 126x

VZN o miestnych daniach a miestnom popl.za komunálne odpady Stiahnuté: 128x

Dodatok č. 1 k VZN o poskytnutí opatrovateľstkej služby Stiahnuté: 114x

VZN 01/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu v obci Dravce Stiahnuté: 119x

VZN 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2012 Stiahnuté: 122x

VZN 5/2011 o vylepovaní plagátov Stiahnuté: 115x

VZN 4/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb Stiahnuté: 117x

VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 114x

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Dravce o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia č. 2/2009 Stiahnuté: 79x

VZN 2/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2011 Stiahnuté: 105x

VZN 1/2010 o ochrane ovzdušia Stiahnuté: 109x

Dodatok č. 1 k VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 113x

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN č. 3 /2015 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Dravce Stiahnuté: 137x

Návrh VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Dravce Stiahnuté: 96x

Stránka